Самченко Ю.А.

Балів рейтингу - 38 / 80

Годин підвищення кваліфікації - 60

Остання атестація 26-03-2019
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст Ⅱ категорії
Підвищення кваліфікації
Розвиток професійних компетентностей сучасного педагогічного працівника (30) 04-2021
Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі. (30) 09-2020
ПредметГрупи
2021-2022 н.р.
Фізична культура Л45, Л44, С83, С82, С81, Л43
Фізичне виховання С81, Л43
2020-2021 н.р.
Фізична культура Л44, С82, С81, Л43, С79
Фізичне виховання С81, Л43, Л40, С79
2019-2020 н.р.
Фізична культура С81, Л43, С79, Л39
Фізичне виховання С81, Л43, С79, Л37, Л39, Л38, С78
2018-2019 н.р.
Фізична культура С79, Л39
Фізичне виховання С79, Л37, Л39, Л38, С78, С74, Л34, Л33
Масаж ЛМ1
2017-2018 н.р.
Фізична культура С79, Л39
Фізичне виховання С79, Л39, С78, С74, Л34, Л30, С72, Л31
Тем для тестування - 10 Кількість питань - 159
ПредметЕлектронний підручник
1 Фізичне виховання 99%
2 Фізичне виховання 99%
3 Фізична культура 99%
4 Фізична культура 99%

    2018

  • Самченко Ю.А. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У МЕДИНИХ ВНЗ/Ю.Самченко//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.232-237.
  • 2017

  • Самченко Ю. Сучасні засоби залучення студентів до рухової активності під час занять фізичною культурою / Ю. Самченко // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – № 9 – С. 244 – 246.

2018

Інші

Сертифікат


2017

Сертифікат

Сертифікат

Сертифікат

Сертифікат


2016

Інші