Самченко Ю.А.

Балів рейтингу - 70 / 80

Годин підвищення кваліфікації - 90

Остання атестація 26-03-2019
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст Ⅱ категорії
Підвищення кваліфікації
Предметні курси (30) 11-2022
Розвиток професійних компетентностей сучасного педагогічного працівника (30) 04-2021
Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі. (30) 09-2020
ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Фізична культура С83
Фізична культура Л46, Л47
Фізична культура С84
Фізична культура Л45
Фізичне виховання С82, С81
Фізичне виховання Л44, Л43
2021-2022 н.р.
Фізична культура С83, С82
Фізична культура Л45, Л44
Фізичне виховання Л43
Фізичне виховання С81
Фізичне виховання C80
Фізичне виховання Л42
2020-2021 н.р.
Фізична культура Л44, Л43
Фізична культура С82, С81
Фізичне виховання С79
Фізичне виховання Л40
2019-2020 н.р.
Фізична культура Л43
Фізична культура С81
Фізичне виховання Л38, Л39
Фізичне виховання С79
Фізичне виховання С78
Фізичне виховання Л37
Тем для тестування - 10 Кількість питань - 159

    2021

  • Інноваційні підходи до організації фізичного виховання в умовах дистанційного навчання в медичному коледжі / Ю. А. Самченко // Фізичне виховання і спорт у закладах вищої освіти: проблеми та перспективи: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнародною участю : зб. наук. праць (Житомир, 18 червня 2021 р.). – Житомир: Вид-во «Рута» - 2021. С. 76 – 81.
  • 2018

  • Самченко Ю.А. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У МЕДИНИХ ВНЗ/Ю.Самченко//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.232-237.
  • 2017

  • Самченко Ю. Сучасні засоби залучення студентів до рухової активності під час занять фізичною культурою / Ю. Самченко // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – № 9 – С. 244 – 246.

2022

Подяка
Подяка

Інші


2021

Грамота
Грамота

Інші

Подяка
Подяка

Управління освіти облдержадміністрації

Сертифікат

8

Сертифікат


2018

Інші

Сертифікат


2017

Сертифікат
Сертифікат

Сертифікат

Сертифікат
Сертифікат

Сертифікат


2016

Інші