Леус О.А.

Балів рейтингу - 0 / 80

Годин підвищення кваліфікації -

Остання атестація 01-04-2021
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст Ⅱ категорії
ПредметГрупи
2020-2021 н.р.
Фармакологія та медична рецептура С81, Л43
Тем для тестування - 4 Кількість питань - 95
ПредметЕлектронний підручник
1 Фармакологія та медична рецептура 100%

    2017

  • Мисюра І. В., Леус О. А. Застосування інноваційних технологій до організації лекційних занять у медичному коледжі / І. В. Мисюра, О. А. Леус // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 150 – 153.
  • Леус О. Використання інноваційних технологій на лекційних заняттях при викладанні дисципліни «Фармакологія» / О. Леус // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – № 9 – С. 156 – 159.