Леус О.А.

Балів рейтингу - 6 / 80

Годин підвищення кваліфікації -

Остання атестація 01-04-2021
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст Ⅱ категорії
ПредметГрупи
2021-2022 н.р.
Основи латинської мови з медичною термінологією С82, Л44
Фармакологія та медична рецептура Л44, С81, С82
2020-2021 н.р.
Фармакологія та медична рецептура С81, Л43
Тем для тестування - 4 Кількість питань - 95
ПредметЕлектронний підручник
1 Основи латинської мови з медичною термінологією 100%
2 Фармакологія та медична рецептура 100%
3 Основи латинської мови з медичною термінологією 100%

    2021

  • Леус О. Магнітокеровані лікарські препарати – сучасний інноваційний напрям у фармації / О. Леус // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХХХІ Міжнародної наук-практ. інтернет конф. : зб. наук. праць (Переяслав, 15 квітня 2021 р.). – Переяслав, 2021. – № 31 – С. 38 – 42.
  • 2017

  • Мисюра І. В., Леус О. А. Застосування інноваційних технологій до організації лекційних занять у медичному коледжі / І. В. Мисюра, О. А. Леус // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 150 – 153.
  • Леус О. Використання інноваційних технологій на лекційних заняттях при викладанні дисципліни «Фармакологія» / О. Леус // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – № 9 – С. 156 – 159.

2021

ХХXІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»8
Детальніше

Сертифікат