Гаргуновська І.М.

Балів рейтингу - 21 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 60

Остання атестація 22-04-2020
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Підвищення кваліфікації
Змішане навчання у закладах освіти: тенденції та виклики сьогодення (30) 02-2022
Актуальні питання методики викладання навчальних дисциплін та професійних модулів у медичному ВНЗ (30) 09-2021
ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Внутрішня медицина Л43, Л44
Медсестринство в сімейній медицині С81
Медсестринство у внутрішній медицині С82, С81
Сімейна медицина Л43
2021-2022 н.р.
Внутрішня медицина Л43
Внутрішня медицина Л42
Медсестринство у внутрішній медицині C80
Медсестринство у внутрішній медицині С81
Сімейна медицина Л42
2020-2021 н.р.
Внутрішня медицина Л42
Внутрішня медицина Л40, Л41
Медичні сестри терапевтичних відділень і кабінетів (2 семестр) Група ПК 7
Медсестринство у внутрішній медицині C80
Медсестринство у внутрішній медицині С79
2019-2020 н.р.
Внутрішня медицина Л40, Л38, Л39, Л41
Внутрішня медицина Л37
Медсестринство у внутрішній медицині С79

    2018

  • Гаргуновська І.М. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ/І.Гаргуновська//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.214-222.
  • 2017

  • Гаргуновська І., Ходаківська Г. Ґенеза дослідження йододефіциту та заходи його подолання / І. Гаргуновська, Г. Ходаківська // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХІІ Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 20 червня 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12 – С. 66 – 68.
  • Гаргуновська І. М. Використання кейс-методу в процесі вивчення предмету «Внутрішня медицина» у медичному коледжі / І. М. Гаргуновська // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 108 – 113.

1970

МОН (грамота, подяка, диплом)