Солодовник С.В.

Балів рейтингу - 25 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 30

Остання атестація 05-04-2017
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Підвищення кваліфікації
Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі. (30) 11-2020
ПредметГрупи
2021-2022 н.р.
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій C80, Л42
Медсестринство в хірургії С81, C80
Хірургія Л42, Л43
2020-2021 н.р.
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій C80, Л42, Л40, Л41, С79
Медсестринство в хірургії C80, С79
Хірургія Л42, Л41
Медичні сестри терапевтичних відділень і кабінетів ПК 3
Невідкладні стани в хірургії Л41
2019-2020 н.р.
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Л41, С79
Медсестринство в хірургії С79, С77, С78
Хірургія Л41, Л38
Невідкладні стани в хірургії Л41, Л38
2018-2019 н.р.
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Л33, Л36, С75, С74, Л34
Медсестринство в хірургії С77, С78, С74, С75
Хірургія Л38, Л34, Л36
Невідкладні стани в хірургії Л38, Л34
2017-2018 н.р.
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Л36, С75, С74, Л34, Л31, С71, Л30, С72, Л35, С76
Медсестринство в хірургії С74, С75, С76, С71, С72
Хірургія Л34, Л36, Л35
Невідкладні стани в хірургії Л34
Тем для тестування - 44 Кількість питань - 1344
ПредметЕлектронний підручник
1 Хірургія 87%
2 Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій 100%
3 Невідкладні стани в хірургії 93%
4 Медсестринство в хірургії 100%
5 Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій 100%
6 Хірургія 100%
7 Медсестринство в хірургії 100%

    2021

  • Горбаченко В. В., Солодовник С. В. Інноваційний формат організації лекційних занять в умовах дистанційного навчання / В. В. Горбаченко, С. В. Солодовник // Стратегії та технології навчання молоді і дорослих: матеріали VІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих»: зб. наук. праць (Переяслав, 25 лютого 2021 р.). – Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М. – 2021. – С. 43 – 48.
  • 2018

  • Солодовник С.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ХІРУРГІЇ У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ/С.Солодовник//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.182-186.
  • 2017

  • Солодовник С. В., Зінчук І. С. Формування ключових компетенцій у молодших спеціалістів медичного коледжу на компетентнісній основі / С. В. Солодовник, І. С. Зінчук // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 189 – 192.
  • Солодовник С. Формування ключових компетенцій у студентів медичного коледжу на основі компетентнісного підходу / С. Солодовник // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – № 9 – С. 176 – 179.

2021

Онлайн вебінар DIGITALED: ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ6
Детальніше

МОН (грамота, подяка, диплом)

Цикл навчальних тренінгів для розробників тестових завдань6
Детальніше

Сертифікат

VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція6
Детальніше

Сертифікат


2020

Онлайн-курси Prometheus "Критичне мислнення для освітян"30

Сертифікат

Онлайн-курси Prometheus "Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти"80

Сертифікат