Солодовник С.В.

Балів рейтингу - 32 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 30

Остання атестація 07-04-2022
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Підвищення кваліфікації
Онлайн-курс "Проєктування та створення масових відкритих онлайн-курсів МООС" (30) 10-2022
ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Л43
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій С81
Медсестринство в хірургії С82, С81
Оториноларингологія Л43
Хірургія Л44, Л43
2021-2022 н.р.
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій C80
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Л42
Виробнича практика Л43
Захист України С83
Медсестринство в хірургії С81
Медсестринство в хірургії C80
Переддипломна практика Л42
Хірургія Л42
Хірургія Л43
2020-2021 н.р.
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Л40, Л41
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій С79
Медичні сестри терапевтичних відділень і кабінетів ПК 3
Медсестринство в хірургії C80
Медсестринство в хірургії С79
Невідкладні стани в хірургії Л41
Хірургія Л41
Хірургія Л42
2019-2020 н.р.
Медсестринство в хірургії С79, С77
Медсестринство в хірургії С78
Невідкладні стани в хірургії Л38
Хірургія Л41, Л38

  2022

 • Солодовник С. Основні аспекти техніки накладання кровоспинного джгута в умовах бойових дій. Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти: зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. студентів і молодих учених (м. Переяслав, 30-31 травня 2022 р.). Переяслав, 2022. С. 10–12.
 • Солодовник С. Професійна майстерність викладача як запорука якісного викладання в медичному коледжі. Сучасна освіта: стратегії та технології навчання: зб. наук. праць / наук. ред. О. І. Шапран. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2022. С. 319–324.
 • Горбаченко В. В., Солодовник С. В. Застосування дистанційних технологій навчання в медичному коледжі. Інноваційні технології в процесі підготовки фахових молодших бакалаврів: стан, перспективи розвитку: зб. наук. праць матеріалів V Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (м. Херсон, 1-3 грудня 2021 р.). Херсон, 2021. С. 11–14.
 • Солодовник С., Пасічник Н., Мельник А. Дослідження новаторських ідей професора В. Ф. Войно-Ясенецького (Архієпископ Лука) в хірургії. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХХІV Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав, 10 січня 2022 р.). Переяслав, 2022. Вип. 34. С. 136–139.
 • 2021

 • Горбаченко В. В., Солодовник С. В. Інноваційний формат організації лекційних занять в умовах дистанційного навчання / В. В. Горбаченко, С. В. Солодовник // Стратегії та технології навчання молоді і дорослих: матеріали VІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих»: зб. наук. праць (Переяслав, 25 лютого 2021 р.). – Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М. – 2021. – С. 43 – 48.
 • 2018

 • Солодовник С.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ХІРУРГІЇ У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ/С.Солодовник//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.182-186.
 • 2017

 • Солодовник С. В., Зінчук І. С. Формування ключових компетенцій у молодших спеціалістів медичного коледжу на компетентнісній основі / С. В. Солодовник, І. С. Зінчук // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 189 – 192.
 • Солодовник С. Формування ключових компетенцій у студентів медичного коледжу на основі компетентнісного підходу / С. Солодовник // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – № 9 – С. 176 – 179.

2023

Новітні педагогічні технології для науково-педагогічних працівників
Новітні педагогічні технології для науково-педагогічних працівників30

Сертифікат


2022

Масовий відкритий онлайн-курс "Проєктування та створення масових відкритих онлайн-курсів МООС"
Масовий відкритий онлайн-курс "Проєктування та створення масових відкритих онлайн-курсів МООС"30

Сертифікат

XXXIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»
XXXIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»8
Детальніше

Сертифікат


2021

V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція12

Сертифікат

Методи активації навчального процесу; сучасні тренди
Методи активації навчального процесу; сучасні тренди30

Сертифікат

Онлайн вебінар DIGITALED: ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Онлайн вебінар DIGITALED: ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ6
Детальніше

МОН (грамота, подяка, диплом)

Цикл навчальних тренінгів для розробників тестових завдань
Цикл навчальних тренінгів для розробників тестових завдань6
Детальніше

Сертифікат

VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція6
Детальніше

Сертифікат


2020

Онлайн-курси Prometheus "Критичне мислнення для освітян"
Онлайн-курси Prometheus "Критичне мислнення для освітян"30

Сертифікат

Онлайн-курси Prometheus "Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти"
Онлайн-курси Prometheus "Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти"80

Сертифікат