Панасюк З.В.

Балів рейтингу - 22 / 80

Годин підвищення кваліфікації - 60

Остання атестація 26-03-2019
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст Ⅱ категорії
Підвищення кваліфікації
«Технології та принципи дистанційного навчання: формування цифрових компетентностей педагога-тьютора» (30) 04-2021
Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням навчальної платформи Moodle (30) 11-2020
ПредметГрупи
2021-2022 н.р.
Громадське здоров'я і громадське медсестринство C80
Медична та соціальна реабілітація C80, Л42
Основи біологічної фізики та медична апаратура Л44, С82, Л42, C80
Виробнича практика Л42, C80
2020-2021 н.р.
Громадське здоров'я і громадське медсестринство C80
Медична та соціальна реабілітація C80, Л42, С79
Основи біологічної фізики та медична апаратура Л43, С81, Л42, C80, С79
Виробнича практика Л42, С79, C80
Громадське здоров'я та громадське медсестринство С79
2019-2020 н.р.
Громадське здоров'я і громадське медсестринство C80
Медична та соціальна реабілітація C80, Л42, Л39, С77, С78, Л38
Основи біологічної фізики та медична апаратура Л42, C80, Л38, С77, Л39, С78
Виробнича практика Л42, C80
Громадське здоров'я та громадське медсестринство С77
Громадське здоров’я та громадське медсестринство С78
2018-2019 н.р.
Медична та соціальна реабілітація С79, С75, С74
Основи біологічної фізики та медична апаратура С79, Л40, Л41
Виробнича практика С79
Громадське здоров'я та громадське медсестринство С79, С74, С75
Масаж К1, ЛМ1
Фізіотерапія К1
Фізичне виховання Л36
2017-2018 н.р.
Громадське здоров'я і громадське медсестринство С76
Медична та соціальна реабілітація Л39, С77, С78, Л38, С76, С71, Л31, Л30, С72, Л35
Основи біологічної фізики та медична апаратура Л37, Л38, С77, Л39, С78
Громадське здоров'я та громадське медсестринство С77, С72, С71
Громадське здоров’я та громадське медсестринство С78
Тем для тестування - 50 Кількість питань - 827
ПредметЕлектронний підручник
1 Громадське здоров'я та громадське медсестринство 100%
2 Медична та соціальна реабілітація 79%
3 Виробнича практика 100%
4 Основи біологічної фізики та медична апаратура 85%
5 Основи біологічної фізики та медична апаратура 100%

    2019

  • Панасюк З. Адаптація сучасних студентів до умов кредитно-модульної системи навчання / З. Панасюк // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХXV Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 2 грудня 2019 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 25 – с. 132 – 135.
  • Панасюк З.В. Роль міждисциплінарних звязків та інноваційних технологій у підготовці студентів-медиків: матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» / З.В.Панасюк, Т.Ю.Паламарчук // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 201–204.
  • 2018

  • Панасюк З.В. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТТЯ З ПРЕДМЕТУ «МЕДИЧНА ТА СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»/З.Панасюк//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.169-178.
  • 2017

  • Панасюк З. Використання інноваційних технологій у роботі вищої школи / З. Панасюк // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХІІ Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 20 червня 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12 – С. 76 – 79.
  • 2016

  • Панасюк З. Окремі аспекти фахової підготовки студентів в умовах впровадження європейської кредитно-трансферної системи світи / З. Панасюк // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 20-21 травня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 23. – С. – .

2021

флеш-курс «Технології та принципи дистанційного навчання: формування цифрових компетентностей педагога-тьютора»30

Сертифікат


2020

Онлайн-курс " Протидія та попередження булінгу ( цькуванню) в закладах світи"80

Сертифікат

Онлайн-курс "Основи інформаційної безпеки"

Сертифікат

Онлайн-курс " Коронавірусна інфекція: факти проти паніки"8

Сертифікат

Онлайн-курс " Медіаграмотність для освітян"60

Сертифікат


2019

Семінар "Медична сестра дитячого стаціонару: виклики сьогодення"

Сертифікат

Роль міждисциплінарних звязків та інноваційних технологій у підготовці студентів-медиків

Сертифікат


2018

Освітній семінар у форматі телемостів « Імплементація міжнародних протоколів у педіатричну практику»

Сертифікат

Міжрегіональна науково-практична конференція « Проблема раку в сучасному суспільстві»

Сертифікат

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТТЯ З ПРЕДМЕТУ «МЕДИЧНА ТА СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

Сертифікат

Навчального цикл семінарів у форматі телемосту «Міждисциплінарний підхід до внутрішніх хвороб», м. Житомир.

Сертифікат


2017

Використання інноваційних технологій у роботі вищої школи

Сертифікат


2016

Окремі аспекти фахової підготовки студентів в умовах впровадження європейської кредитно-трансферної системи світи

Сертифікат