Боришкевич А.П.

Балів рейтингу - 23 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 30

Остання атестація 22-04-2020
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Підвищення кваліфікації
Актуальні питання методичного викладання навчальних дисциплін та професійних модулів у медичному ВНЗ (30) 02-2021

2021


2020


2019


2018


2017

ПредметГрупи
2021-2022 н.р.
Інфектологія Л43, Л42
Епідеміологія Л42
Медсестринство в інфектології С81
Виробнича практика Л42
Мікробіологія Л43
2020-2021 н.р.
Інфектологія Л43, Л42, Л41, Л40
Епідеміологія Л42, Л40, Л41
Медсестринство в інфектології C80
Виробнича практика Л42
Мікробіологія C80, Л43
Медичні сестри терапевтичних відділень і кабінетів ПК 3
Медичні сестри терапевтичних відділень і кабінетів (2 семестр) Група ПК 7
2019-2020 н.р.
Інфектологія Л41, Л40, Л39
Епідеміологія Л40, Л41
Медсестринство в інфектології C80, С79
Мікробіологія C80
Переддипломна практика Л39
2018-2019 н.р.
Інфектологія Л39, Л38, Л37
Медсестринство в інфектології С77, С78
Переддипломна практика Л39
2017-2018 н.р.
Інфектологія Л33, Л36, Л34
Медсестринство в інфектології С75, С74
Тем для тестування - 96 Кількість питань - 2571
ПредметЕлектронний підручник
1 Епідеміологія 100%
2 Інфектологія 100%
3 Епідеміологія 63%
4 Медсестринство в інфектології 100%

  2021

 • Боришкевич А., Бучинська Д. Аналіз захворюваності на керовані інфекції в м. Новоград-Волинський та районі за 2019-2021 рр. / А. Боришкевич, Д. Бучинська // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХХХІІ Міжнародної наук-практ. інтернет конф. : зб. наук. праць (Переяслав, 31 травня 2021 р.). – Переяслав, 2021. – № 32 – С. 32 – 36.
 • Алла Боришкевич, Наталія Мухаровська Скрайбінг як метод активації освітнього процесу в організації позааудиторної роботи студентів медичних фахових коледжів / А. Боришкевич, Н. Мухаровська // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХХIX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 2 грудня 2020 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2020. – № 29 – с. 91 - 93.
 • 2017

 • Боришкевич А. Використання методу проектів як сучасної технології навчання при викладанні інфектології у медичному коледжі / А. Боришкевич // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХІІ Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 20 червня 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12 – С. 71 – 74.
 • Боришкевич А. П. Шляхи підвищення навчально-пізнавального інтересу студентів у процесі викладання інфектології / А. П. Боришкевич // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 104 – 108.
 • 2016

 • Боришкевич А. Використання наочності при викладанні предмету «Інфектологія» / А. Боришкевич // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 17 листопада 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 27. – С. 253 – 256.
 • 2014

 • Боришкевич А. Позааудиторна робота – невід’ємний чинник професійної підготовки майбутнього спеціаліста / А. Боришкевич // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІХ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 29-30 жовтня 2014 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 195 – 200.
 • 2011

 • Боришкевич А. П. Післядипломна освіта – ефективний засіб підвищення фахового рівня медичного працівника / А. П. Боришкевич // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 10-11 листопада 2011 р.). – Житомир, 2011. – С. 47 – 49.

2021

Симуляційний тренінг "Спеціалізовані реанімаційні заходи"8

Сертифікат

Cекції для медсестер міжнародного конгресу PRIME Pediatrics 2021

Сертифікат

XXXII МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Сертифікат

Онлайн-семінар "Профілактика емоційного вигорання для медичних працівників"

Сертифікат


2020

"Як вберегти себе в період епідемій?"

Інші


2019

Конференція "Актуальні питання педіатрії та вакцинації в умовах спалаху вакцинокерованих захворювань"

Сертифікат

Українсько-німецька науково-практична конференція "Особливості організації медико-соціального догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині"

Сертифікат

Програма стажування Білоруський педагогічний університет ім.Максима Танка "Технології навчання дорослих"

Сертифікат

Всеукраїнський психологічний фестиваль "ПАРОСТОК"

Сертифікат


2018

"Вища освіта в медицині: проблеми та переспективи"

Сертифікат

Почесна грамота УОЗ Житомирської обласної держадміністрації

Інші

Міжрегіональна науково-практична конференція "Проблема раку в сучасному суспільстві"

Сертифікат

Всеукраїнський тренінг-програма для лікарів"Мистецтво лікувати"

Сертифікат


2017

Грамота президії обласного комітету Житомирської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я

Інші

Міжнародний медичний конгрес "Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я України"

Сертифікат

"Загальні клінічні аспекти сучасних проблем ВІЛ- інфекції/СНІДу"

Сертифікат


2016

Грамота Президії обласного комітету Житомирської обласної організації профспілки

Інші

Почесна грамота Верховної Ради України

Інші

Учасник науково-практичної студентської конференції за результатами гурткової роботи

Сертифікат

Почесна грамота УОЗ Житомирської облдержадміністрації

Інші


1917

"Вища освіта в медсестринстві: проблеми та переспективи"

Сертифікат