Лібер М.С.

Балів рейтингу - 10 / 100

Годин підвищення кваліфікації - 60

Остання атестація 27-03-2018
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст Ⅰ категорії
Підвищення кваліфікації
Змішане навчання у закладах освіти: тенденції та виклики сьогодення (30) 04-2021
Використання безкоштовних онлайн-оесурсів для організації навчального процесу у дистанційній формі. (30) 09-2020
ПредметГрупи
2021-2022 н.р.
Медсестринство в неврології C80
Медсестринство в психіатрії та наркології C80
Неврологія Л43
Психіатрія та наркологія Л43
2020-2021 н.р.
Медсестринство в неврології С79
Медсестринство в психіатрії та наркології С79
Неврологія Л42, Л40, Л41
Психіатрія та наркологія Л42, Л40, Л41
Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина Л41, Л40
Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині С79
2019-2020 н.р.
Медсестринство в неврології С77, С78
Медсестринство в психіатрії та наркології С77, С78
Неврологія Л40, Л41
Психіатрія та наркологія Л40, Л41
Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина Л41, Л40
Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині С77, С78
2018-2019 н.р.
Медсестринство в неврології С75, С74
Медсестринство в психіатрії та наркології С74, С75
Неврологія Л39, Л38, Л37
Психіатрія та наркологія Л37, Л39, Л38
2017-2018 н.р.
Медсестринство в неврології С72, С71, С76
Медсестринство в психіатрії та наркології С71, С76, С72
Неврологія Л36, Л34, Л33
Психіатрія та наркологія Л33, Л36, Л34
Тем для тестування - 64 Кількість питань - 1366
ПредметЕлектронний підручник
1 Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина 100%
2 Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині 100%
3 Медсестринство в неврології 95%
4 Медсестринство в психіатрії та наркології 99%
5 Неврологія 98%

    2021

  • Лібер М., Назарова О., Камінська Д. Ґенеза розвитку хвороби Лесі Українки / М. Лібер, О. Назарова, Д. Камінська // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХХХІІ Міжнародної наук-практ. інтернет конф. : зб. наук. праць (Переяслав, 31 травня 2021 р.). – Переяслав, 2021. – № 32 – С. 36 – 39.
  • 2017

  • Лібер М. С Організація самостійної роботи студентів медичного коледжу в процесі вивчення фахових дисциплін / М. С. Лібер // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 146 – 150.

2019

Лауреат обласного інформаційно-просвітницького літературно-мистецького онлайн-конкурсу "Мистецькі джерела психічного здоровя Житомирщини-2019"

Інші