Баликіна І.Д.

Балів рейтингу - 21 / 100

Годин підвищення кваліфікації -

Остання атестація 22-04-2020
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст Ⅰ категорії
ПредметГрупи
2020-2021 н.р.
Виробнича практика Л42
Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка Л43, Л42
Медсестринство в акушерстві C80
Медсестринство в гінекології C80
Основи медсестринства С81, C80
2019-2020 н.р.
Виробнича практика Л42
Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка Л42
Медсестринство в акушерстві C80, С79
Медсестринство в гінекології C80, С79
Основи медсестринства C80, С79
2018-2019 н.р.
Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка Л40, Л41
Медсестринство в акушерстві С79, С78
Медсестринство в гінекології С79, С78
Основи медсестринства С79, С78
2017-2018 н.р.
Медсестринство в акушерстві С78, С75
Медсестринство в гінекології С78, С75
Основи медсестринства С78, С77
Медсестринство у внутрішній медицині С75
Тем для тестування - 56 Кількість питань - 2656
ПредметЕлектронний підручник
1 Медсестринство в акушерстві 81%
2 Медсестринство в гінекології 98%
3 Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка 68%
4 Основи медсестринства 62%

    2018

  • Ірина Баликіна МЕДСЕСТРИНСТВО В ПАЛІАТИВНІЙ І ХОСПІСНІЙ МЕДИЦИНІ /І.Баликіна//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.40-45.
  • Баликіна І. РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЗДОБУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ /Баликіна І.//Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 32 – С. 250-253.

2019

Тренінг "Інтенсивні педагогічні технології в навчанні спеціальних дисциплін "24

Сертифікат

Тренінг "Інтенсивні педагогічні технології в навчанні спеціальних дисциплін "24

Сертифікат

"Особливості організації медико - соціального догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині"

Сертифікат

Конференція "Я мислю - значить я існую"

Сертифікат

Семінар "Медсестринства в онкології. Особливості маніпуляційної техніки та догляду за онкохворими"

Сертифікат


2018

Конференція "Проблеми раку в сучасному суспільстві"

Сертифікат