Баликіна І.Д.

Балів рейтингу - 55 / 100

Годин підвищення кваліфікації - 60

Остання атестація 22-04-2020
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст Ⅰ категорії
Підвищення кваліфікації
Змішане навчання у закладах освіти: тенденції та виклики сьогодення (30) 02-2022
Інноваційні технології у вищій медичній освіті з формування професійної майстерності через компетентнісну складову. Теорія і методика викладання основ медсестринства, догляду за хворими, загального догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки (30) 05-2021
ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Виробнича практика Л44
Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка Л44, Л45
Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка Л48
Медсестринство в акушерстві С82
Медсестринство в гінекології С82
Основи медсестринства С83, С82
Основи медсестринства С85
2021-2022 н.р.
Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка Л44, Л43
Основи медсестринства С82, С81
2020-2021 н.р.
Виробнича практика Л42
Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка Л43
Медсестринство в акушерстві C80
Медсестринство в гінекології C80
Основи медсестринства С81
2019-2020 н.р.
Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка Л42
Медсестринство в акушерстві С79
Медсестринство в гінекології С79
Основи медсестринства C80

    2022

  • Баликіна І. Д., Нуждіна В. Реабілітація пацієнтів після тяжкого перебігу Covid-19. Covid-19: медичні та психологічні аспекти: зб. матеріалів регіональної міждисциплінарної студ. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 22 лютого 2022 р.). Житомир, 2022. С. –.
  • 2021

  • Баликіна І. Д. Застосування студентами-медиками сучасних немедикаментозних методів знеболення під час пологів / І. Д. Баликіна // Вища освіта та практика в медсестринстві: матеріали наук.-практ. конференції і з міжнародною участю : зб. наук. праць (Житомир, 22-23 жовтня 2020 р.). – Житомир: Худяков О. В., 2020. – С. 17 – 23.
  • 2018

  • Ірина Баликіна МЕДСЕСТРИНСТВО В ПАЛІАТИВНІЙ І ХОСПІСНІЙ МЕДИЦИНІ /І.Баликіна//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.40-45.
  • Баликіна І. РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЗДОБУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ /Баликіна І.//Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 32 – С. 250-253.

2019

Тренінг "Інтенсивні педагогічні технології в навчанні спеціальних дисциплін "
Тренінг "Інтенсивні педагогічні технології в навчанні спеціальних дисциплін "24

Сертифікат

Тренінг "Інтенсивні педагогічні технології в навчанні спеціальних дисциплін "
Тренінг "Інтенсивні педагогічні технології в навчанні спеціальних дисциплін "24

Сертифікат

"Особливості організації медико - соціального догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині"
"Особливості організації медико - соціального догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині"

Сертифікат

Конференція "Я мислю - значить я існую"
Конференція "Я мислю - значить я існую"

Сертифікат

Семінар "Медсестринства в онкології. Особливості маніпуляційної техніки та догляду за онкохворими"
Семінар "Медсестринства в онкології. Особливості маніпуляційної техніки та догляду за онкохворими"

Сертифікат


2018

Конференція "Проблеми раку в сучасному суспільстві"
Конференція "Проблеми раку в сучасному суспільстві"

Сертифікат