Скапчук В.В.

Балів рейтингу - 7 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 60

Остання атестація 05-04-2017
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Підвищення кваліфікації
Актуальні питання методики викладання навчальної дисципліни та професійних модулів у медичному ВНЗ (30) 02-2021
Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням навчальної платформи MOODLE (30) 08-2020
ПредметГрупи
2021-2022 н.р.
Медсестринство в хірургії С81, C80
Невідкладні стани в хірургії Л42
Хірургія Л43, Л42
2020-2021 н.р.
Медсестринство в хірургії C80, С79
Невідкладні стани в хірургії Л42, Л40
Хірургія Л42, Л40, Л41
2019-2020 н.р.
Медсестринство в хірургії С79
Невідкладні стани в хірургії Л40, Л37, Л39
Хірургія Л40, Л41, Л37, Л39, Л38
2018-2019 н.р.
Медсестринство в хірургії С75, С74
Невідкладні стани в хірургії Л37, Л39, Л34, Л33
Хірургія Л37, Л39, Л38, Л33, Л36, Л34
2017-2018 н.р.
Медсестринство в хірургії С76
Невідкладні стани в хірургії Л34, Л33, Л31, Л30
Хірургія Л33, Л36, Л34, Л30, Л31, Л35
Тем для тестування - 41 Кількість питань - 1179
ПредметЕлектронний підручник
1 Хірургія 87%
2 Невідкладні стани в хірургії 93%
3 Медсестринство в хірургії 100%
4 Хірургія 100%
5 Медсестринство в хірургії 100%

    2017

  • Скапчук В. В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів шляхом упровадження інноваційних технологій у процесі викладання хірургії / В. В. Скапчук // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 181 – 185.