Скапчук В.В.

Балів рейтингу - 17 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 30

Остання атестація 07-04-2022
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Підвищення кваліфікації
Сучасні технології викладання у вищих медичних навчальних закладах на основі психолого-педагогічних та морально-етичних аспектів (30) 02-2023
ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Медсестринство в оториноларингології С82
Медсестринство в хірургії С81, С82
Невідкладні стани в хірургії Л43
Хірургія Л44, Л43
2021-2022 н.р.
Медсестринство в хірургії C80
Медсестринство в хірургії С81
Невідкладні стани в хірургії Л42
Хірургія Л43
Хірургія Л42
2020-2021 н.р.
Медсестринство в хірургії C80
Медсестринство в хірургії С79
Невідкладні стани в хірургії Л40
Хірургія Л41, Л40
Хірургія Л42
2019-2020 н.р.
Медсестринство в хірургії С79
Невідкладні стани в хірургії Л37
Невідкладні стани в хірургії Л39
Хірургія Л40, Л39, Л41, Л38
Хірургія Л37

    2022

  • Скапчук В. В. Застосування освітніх інноваційних технологій в умовах дистанційного навчання при викладанні хірургії. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Житомир, 17 березня 2022 р.). Житомир, 2022. С. –.
  • 2017

  • Скапчук В. В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів шляхом упровадження інноваційних технологій у процесі викладання хірургії / В. В. Скапчук // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 181 – 185.