Скаковський В.Є.

Балів рейтингу - 28 / 100

Годин підвищення кваліфікації - 30

Остання атестація 27-03-2018
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст Ⅰ категорії
Підвищення кваліфікації
Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі (30) 09-2020
ПредметГрупи
2020-2021 н.р.
Медичні сестри терапевтичних відділень і кабінетів ПК 3
Медсестринство в онкології С79
Медсестринство в оториноларингології C80, С79
Невідкладні стани у внутрішній медицині Л41
Онкологія Л41, Л40
Оториноларингологія Л40, Л41
Патоморфологія та патофізіологія Л43, C80, С79, Л40, Л41
2019-2020 н.р.
Медсестринство в онкології С79, С77, С78
Медсестринство в оториноларингології С79
Невідкладні стани у внутрішній медицині Л38, Л39
Онкологія Л37, Л38, Л39
Оториноларингологія Л39
Патоморфологія та патофізіологія Л42, С79, С77, С78, Л37, Л38, Л39
2018-2019 н.р.
Медсестринство в онкології С77, С78, С75, С74
Невідкладні стани у внутрішній медицині Л41, Л34, Л36
Онкологія Л41, Л40, Л34, Л36, Л33
Оториноларингологія Л40, Л41
Патоморфологія та патофізіологія С77, Л40, С78, Л41, С74, С75
2017-2018 н.р.
Медсестринство в онкології С75, С74
Невідкладні стани у внутрішній медицині Л38, Л39
Онкологія Л37, Л38, Л39, Л35, Л31, Л30
Оториноларингологія Л39
Патоморфологія та патофізіологія Л37, Л38, С74, С75, Л39
Тем для тестування - 44 Кількість питань - 984
ПредметЕлектронний підручник
1 Оториноларингологія 100%
2 Онкологія 100%
3 Невідкладні стани у внутрішній медицині 100%
4 Медсестринство в онкології 94%
5 Патоморфологія та патофізіологія 100%
6 Медсестринство в оториноларингології 100%
7 Патоморфологія та патофізіологія 85%

    2019

  • Скаковський В.Є. Лекція-візуалізація як засіб формування інформаційно-комунікаційного простору студента/В.Є.Скаковський//: Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 18 лютого 2019р.).– Переяслав-Хмельницький, 2019.– №21 –С. 255–257.
  • 2018

  • Скаковський В.Є. Формування профeсійних компeтeнтностeй майбутніх молодших спeціалістів як основа іх підготовки у вищих мeдичних навчальних закладів Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХVІ Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 6 бeрeзня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 16 – С. 74 – 76.
  • 2017

  • Паламарчук Т. Ю., Скаковський В. Є. Удосконалення педагогічної майстерності через метод коучингу та тренінгових технологій у контексті інноваційних педагогічних технологій вищої школи / Т. Ю. Паламарчук, В. Є. Скаковський // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 161 – 165.

2020

VI Міжнародна конференція з анестезіології та інтенсивної терапії «Autumn meeting in Odessa»16
Детальніше

Сертифікат

«Інфекції в практичній діяльності лікаря первинної та вторинної ланки»8
Детальніше

Сертифікат

Пнеевмонія асоційована з грипом2
Детальніше

Сертифікат

«Коронавірус 2019-nCoV»2
Детальніше

Сертифікат