Стаднік М.М.

Балів рейтингу - 82 / 100

Годин підвищення кваліфікації - 56

Остання атестація 30-03-2017
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст Ⅰ категорії
Кваліфікаційна категорія методистаметодист I категорії
Підвищення кваліфікації
Впровадження інноваційних технологій в освітній процес (16) 11-2020
Сучасні методологічні та дидактичні засади організації інноваійного освітнього середовища в умовах діджиталізації освітнього процесу (16) 10-2020
Інтенсивні педагогічні технології у вивченні спеціальних дисциплін (24) 10-2019
Довгострокове підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗВО (0) 11-2018
ПредметГрупи
2021-2022 н.р.
Анатомія людини С81
Анатомія людини* С82, Л44
2020-2021 н.р.
Анатомія людини С81, Л41
Медична та соціальна реабілітація Л40, Л41
2019-2020 н.р.
Анатомія людини C80, Л39
Медична та соціальна реабілітація Л37, Л39, Л38
2018-2019 н.р.
Анатомія людини Л41
Медична та соціальна реабілітація Л41, Л36, Л33, Л34
Масаж ЛМ2
2017-2018 н.р.
Анатомія людини Л39
Медична та соціальна реабілітація Л39, Л31, С76, С72, Л35
Тем для тестування - 67 Кількість питань - 1804
ПредметЕлектронний підручник
1 Медична та соціальна реабілітація 80%
2 Анатомія людини 60%

  2019

 • Солодовник О.В., Мухаровська Н.І., Стаднік М.М. Використання інформаційно-мережевої системи закладу освіти як елементу внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу / О.В. Солодовник, Н.І. Мухаровська, М.М. Стаднік//: Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 145-річчю заснування навчального закладу (Житомир, 24-25 жовтня, 2019р.).– Житомир, 2019.– с.316-318.
 • Солодовник О. В., Стаднік М.М. Методологія PDCA та Lcloud при створенні інформаційно-освітнього простору В Новоград-Волинському медичному коледжі/О.В.Солодовник, М.М.Стаднік//: Створення інформаційно-освітнього середовища сучасного закладу освіти України:матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 15 березня 2019р.).– Київ, 2019.–с.89-93.
 • 2018

 • Стаднік М.М. СУЧАСНІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ/М.Стаднік//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.237-241.
 • 2017

 • Мухаровська Н. І., Гутель О. В., Стаднік М. М. Пріоритетні напрями розвитку сучасного навчального закладу шляхом інтеграції передових інформаційно-мережевих технологій у навчально-виховний процес / Н. І. Мухаровська, О. В. Гутель, М. М. Стаднік // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 153 – 157.
 • 2016

 • Мухаровська Н. І., Гутель О. В., Стаднік М. М. Напрями розвитку навчального закладу засобами сучасних інформаційно-мережевих систем / Н. І. Мухаровська, О. В. Гутель, М. М. Стаднік // Інформаційно-інтерактивні технології як засіб вдосконалення навчально-виховного процесу: матеріали Міжрегіональної наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Новоград-Волинський, 8 грудня 2016 р.). – Новоград-Волинський, 2016. – С. 35 – 38.
 • Мухаровська Н., Стаднік М. Інтеграція передових інформаційно-мережевих технологій у навчально-виховний процес сучасного навчального закладу/ Н. Мухаровська, М. Стаднік // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 14 жовтня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 26. – С. 204 – 207.

2020

Підвищення кваліфікації завідувачів методичного (педагогічного) кабінету закладу фахової передвищої освіти «Сучасні методологічні та дидактичні засади організації інноваційного освітнього середовища в умовах діджиталізації освітнього процесу»16
Детальніше

Сертифікат

Педагогічний оскар у номінації «Інноваційна діяльність структурних підрозділів»
КАТАЛОГ КРАЩИХ ТВОРЧИХ РОБІТ КОНКУРСУ “ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР – 2020”

МОН (грамота, подяка, диплом)


2019

Онлайн курс проектування електронних освітніх ресурсів (Доповідач)30

Сертифікат

Доповідач Науково-практичної конференції «Використання ІКТ в освітньому процесі як основний чинник розвитку освіти»

Сертифікат

Internship certificate24

Сертифікат

Українсько-німецька науково-практична конференція «Особливості організації медико-соціального догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині»

Сертифікат

Методологічні особливості підготовки молодших спеціалістів в умовах модернізації освіти в Україні8

Сертифікат

Доповідач Науково-практичної конференції «Створення інформаційно-освітнього середовища сучасного закладу освіти України» Десята міжнародна виставка «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ -2019»

Сертифікат


2018

«Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи»

Сертифікат

Сертифікат учасника міжрегіональної науково-практичної конференції «Проблема раку в сучасному суспільстві»

Сертифікат

Сертифікат Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору»

Сертифікат


2016

Сертифікат

Сертифікат

Сертифікат

Сертифікат

Почесна грамота управління охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації

Управління освіти облдержадміністрації

Сертифікат

Сертифікат


2015

Сертифікат учасника міжрегіональної науково-практичної конференції на тему «Психологія здоров'я»

Сертифікат

Сертифікат учасника науково-практичної конференції у рамках Всеукраїнського проекту «Зупини епідемію серцево-судинних катастроф»

Сертифікат


2013

Почесна грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

Управління освіти облдержадміністрації


2012

Сертифікат

Сертифікат


2011

Грамота

Інші