Солодовник О.В.

Балів рейтингу - 0 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 309

Остання атестація 22-04-2020
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Науковий ступіньКандидат педагогічних наук
Підвищення кваліфікації
Створення позитивного клімату в класі: педагогічні інструменти для розвитку емоційної грамотності вчителя та учнів. (15) 02-2024
Технології українізації учасників та учасниць освітнього процесу України. Розвиток в учнях національної культурної ідентичності. (15) 02-2024
Створення презентацій за допомогою інноваційних технологій (6) 02-2024
Сприяння самостійності: методи навчання дітей з фізичними труднощами. Інклюзія (6) 02-2024
Педагогічні технології для ефективної комунікації з учнями: розвиток емоційної грамотності. (6) 02-2024
Формування резильєнтності учасників освітнього процесу під час запровадженого воєнного стану і у період відновлення України (6) 12-2023
Особливості управління закладами фахової передвищої освіти та освітнім процесом в умовах воєнного стану (45) 10-2022
Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти (180) 10-2021
Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі. (30) 11-2020
ПредметГрупи
2023-2024 н.р.
Медсестринство в сімейній медицині С82
Переддипломна практика Л44
Сімейна медицина Л44
2022-2023 н.р.
Виробнича практика Л44
Переддипломна практика Л43
Сестри медичні загальної практики - сімейної медицини (удосконалення) 1 УС
2021-2022 н.р.
Виробнича практика Л43
Переддипломна практика Л42
2020-2021 н.р.
Переддипломна практика Л40
Тем для тестування - 45 Кількість питань - 3053

  2023

 • Грищук С. М., Ляшевич А. М., Гордійчук С. В., Солодовник О. В. Вплив занять рухливими іграми на функціональний стан серцево-судинної системи дітей віком 10-11 років. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2022. Вип. 14 (33). С. 104–109.
 • Солодовник О., Горбаченко В. Голографічний підхід у формуванні здоров’язбережувального освітнього середовища фахового медичного коледжу. Scientia et societus.: зб. наук. праць Вип. 3 / [ред. колегія: Коцур Н.І. (голов. ред.) та ін.]. Переяслав: Домбровська Я. М., 2023. С. 100–108.
 • Солодовник О., Горбаченко В. Створення здоров’язбережувального освітнього середовища медичного коледжу в умовах воєнного стану в Україні. Сучасна освіта: стратегії та технології навчання: зб. наук. праць у 2 частинах / наук. ред. О. І. Шапран. Ч. 1. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2023. С. 167–175.
 • 2022

 • Особистісно орієнтоване фізичне виховання здобувачів закладів вищої освіти як чинник підвищення рухової активності та збереження здоров’я / Г. Грибан, О. Солодовник, А. Крук, П. Пилипчук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації. - 2021. - Вип. 12. - С. 5-13.
 • Профілактика психоемоційного вигорання викладачів закладів вищої освіти під час професійної діяльності / Г. П. Грибан, А. М. Ляшевич, О. В. Солодовник, П. П. Ткаченко, О. С. Скорий, О. О. Пантус, А. П. Денисовець, П. Б. Пилипчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2021. – Вип. 11 (143). – С. 41–46.
 • Формування комунікативної компетентності в майбутніх учителів фізичної культури під час освітнього процесу / Г. П. Грибан, І. В. Мичка, А. М. Гарлінська, О. В. Солодовник, Ю. Ю. Чайка, П. Б. Пилипчук, А. П. Денисовець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 4 (149). - С. 43–46.
 • Формування професійних компетентностей учителя фізичної культури у здобувачів з використанням здоров’язбережувальних технологій навчання / Г. П. Грибан, О. В. Отрошко, О. В. Солодовник, А. З. Крук, Г. В. Засік, М. І. Пуздимір, А. М. Гошко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 6 (151). - С. 46-51.
 • Формування культури здорового способу життя здобувачів закладів вищої освіти засобами фізкультурно-оздоровчої діяльності / Г. П. Грибан, А. М. Гарлінська, О. В. Солодовник, П. П. Ткаченко, О. С. Скорий, О. О. Пантус, П. Б. Пилипчук // Науковий часопис НПУ імені культура і спорт). - 2022. - Вип. 6 (151). - С. 42-46.
 • Physical development of students as an indicator of the physical education system functioning in the educational institution / G. Griban, O. Коsheleva, O. Mitova, A. Harlinska, O. Solodovnyk, B. Semeniv, K. Prontenko // Wiadomości Lekarskie. - 2022. - Vol. 75, № 6. - P. 1446-1452.
 • Солодовник О. Застосування технології надання базової домедичної допомоги в умовах воєнного стану. Проблеми та перспективи розвитку природничої освітньої галузі: зб. наукових праць / наук. ред. Ю. П. Шапран, укл – Л. І. Довгопола. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2022. С. 223–229.
 • Солодовник О., Горбаченко В. Використання тренінгової технології надання першої домедичної допомоги в закладах освіти. Сучасна освіта: стратегії та технології навчання: зб. наук. праць / наук. ред. О. І. Шапран. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2022. С. 313–319.
 • 2021

 • Солодовник О. В. Використання проєктного навчання як шлях до формування здоров’язбережувального освітнього середовища в медичному коледжі / О. В. Солодовник // Стратегії та технології навчання молоді і дорослих: матеріали VІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих»: зб. наук. праць (Переяслав, 25 лютого 2021 р.). – Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М. – 2021. – С. 240 – 246.
 • 2019

 • Солодовник О.В., Костюченко Л.В., Каршунова А.С. Паліативна складова у підготовці спеціаліста з медичною освітою/О.В. Солодовник, Л.В. Костюченко, А.С. Каршунова//: Topical Issues of the development of modern science: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції: збірник наукових праць (Софія, Болгарія, 6-8 травня 2020 р.) – Софія, 2020. – с. 798-808
 • Солодовник О.В., Мухаровська Н.І., Стаднік М.М. Використання інформаційно-мережевої системи закладу освіти як елементу внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу / О.В. Солодовник, Н.І. Мухаровська, М.М. Стаднік//: Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 145-річчю заснування навчального закладу (Житомир, 24-25 жовтня, 2019р.).– Житомир, 2019.– с.316-318.
 • Солодовник О. В., Стаднік М.М. Методологія PDCA та Lcloud при створенні інформаційно-освітнього простору В Новоград-Волинському медичному коледжі/О.В.Солодовник, М.М.Стаднік//: Створення інформаційно-освітнього середовища сучасного закладу освіти України:матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 15 березня 2019р.).– Київ, 2019.–с.89-93.
 • 2017

 • Солодовник О. В. Контекстне навчання в професійній підготовці майбутніх молодших медичних спеціалістів, здатних до професійного самовдосконалення / О. В. Солодовник // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 92 – 96.
 • 2014

 • Солодовник О. В., Колесник Л. А., Павлюк С. М., Сайчук Г. І. Роль інноваційних технологій у формуванні професійних якостей молодших медичних спеціалістів Новоград-Волинського медичного коледжу / О. В. Солодовник, Л. А. Колесник, С. М. Павлюк, Г. І. Сайчук // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук.-метод. праць. – Житомир: ФОП Левковець, 2014. – С. 289 – 299.
 • Солодовник О. В., Сайчук Г. І., Мухаровська Н. І. Формування професійного мовлення студентів – майбутніх спеціалістів галузі охорони здоров’я / О. В. Солодовник, Г. І. Сайчук, Н. І. Мухаровська // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук.-метод. праць. – Житомир: ФОП Левковець, 2014. – С. 310 – 321.
 • 2011

 • Солодовник О. В. Виняткова роль особистості викладача у формуванні сучасного медика-гуманіста / О. В. Солодовник // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 10-11 листопада 2011 р.). – Житомир, 2011. – С. 215 – 218.

2022

Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян»; вебінар з вивчення процесів впровадження академічної доброчесності у закладах вищої освіти України та актуальних аспектів Європейського досвіду дотримання академічної доброчесності при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD)
Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян»; вебінар з вивчення процесів впровадження академічної доброчесності у закладах вищої освіти України та актуальних аспектів Європейського досвіду дотримання академічної доброчесності при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD)28

Сертифікат

«Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми третього року запровадження пілотного проєкту у закладах вищої та фахової передвищої освіти України»
«Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми третього року запровадження пілотного проєкту у закладах вищої та фахової передвищої освіти України»6

Сертифікат

Особливості управління закладами фахової передвищої освіти та освітнім процесом в умовах воєнного стану
Особливості управління закладами фахової передвищої освіти та освітнім процесом в умовах воєнного стану45

Сертифікат


2021

Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти
Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти180

Сертифікат

Підвищення кваліфікації шляхом участі у тренінгу Товариства Червоного Хреста України з першої допомоги
Підвищення кваліфікації шляхом участі у тренінгу Товариства Червоного Хреста України з першої допомоги6

Сертифікат


2020

Освітньо-комунікативний хаб Житомирщини
Освітньо-комунікативний хаб Житомирщини4

Сертифікат

Конференція
Конференція8

Сертифікат

Регіональна педагогічна конференція
Регіональна педагогічна конференція8

Сертифікат