Солодовник О.В.

Балів рейтингу - 0 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 30

Остання атестація 22-04-2020
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Науковий ступіньКандидат педагогічних наук
Підвищення кваліфікації
Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі. (30) 11-2020
ПредметГрупи
2020-2021 н.р.
Переддипломна практика Л40
2019-2020 н.р.
Переддипломна практика Л38
Медсестринство у внутрішній медицині С79
Тем для тестування - 22 Кількість питань - 1987
ПредметЕлектронний підручник
1 Переддипломна практика 68%

  2021

 • Солодовник О. В. Використання проєктного навчання як шлях до формування здоров’язбережувального освітнього середовища в медичному коледжі / О. В. Солодовник // Стратегії та технології навчання молоді і дорослих: матеріали VІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих»: зб. наук. праць (Переяслав, 25 лютого 2021 р.). – Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М. – 2021. – С. 240 – 246.
 • 2019

 • Солодовник О.В., Костюченко Л.В., Каршунова А.С. Паліативна складова у підготовці спеціаліста з медичною освітою/О.В. Солодовник, Л.В. Костюченко, А.С. Каршунова//: Topical Issues of the development of modern science: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції: збірник наукових праць (Софія, Болгарія, 6-8 травня 2020 р.) – Софія, 2020. – с. 798-808
 • Солодовник О.В., Мухаровська Н.І., Стаднік М.М. Використання інформаційно-мережевої системи закладу освіти як елементу внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу / О.В. Солодовник, Н.І. Мухаровська, М.М. Стаднік//: Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 145-річчю заснування навчального закладу (Житомир, 24-25 жовтня, 2019р.).– Житомир, 2019.– с.316-318.
 • Солодовник О. В., Стаднік М.М. Методологія PDCA та Lcloud при створенні інформаційно-освітнього простору В Новоград-Волинському медичному коледжі/О.В.Солодовник, М.М.Стаднік//: Створення інформаційно-освітнього середовища сучасного закладу освіти України:матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 15 березня 2019р.).– Київ, 2019.–с.89-93.
 • 2017

 • Солодовник О. В. Контекстне навчання в професійній підготовці майбутніх молодших медичних спеціалістів, здатних до професійного самовдосконалення / О. В. Солодовник // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 92 – 96.
 • 2014

 • Солодовник О. В., Колесник Л. А., Павлюк С. М., Сайчук Г. І. Роль інноваційних технологій у формуванні професійних якостей молодших медичних спеціалістів Новоград-Волинського медичного коледжу / О. В. Солодовник, Л. А. Колесник, С. М. Павлюк, Г. І. Сайчук // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук.-метод. праць. – Житомир: ФОП Левковець, 2014. – С. 289 – 299.
 • Солодовник О. В., Сайчук Г. І., Мухаровська Н. І. Формування професійного мовлення студентів – майбутніх спеціалістів галузі охорони здоров’я / О. В. Солодовник, Г. І. Сайчук, Н. І. Мухаровська // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук.-метод. праць. – Житомир: ФОП Левковець, 2014. – С. 310 – 321.
 • 2011

 • Солодовник О. В. Виняткова роль особистості викладача у формуванні сучасного медика-гуманіста / О. В. Солодовник // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 10-11 листопада 2011 р.). – Житомир, 2011. – С. 215 – 218.

2020

Освітньо-комунікативний хаб Житомирщини4

Сертифікат

Конференція8

Сертифікат

Регіональна педагогічна конференція8

Сертифікат