Драч М.В.

Балів рейтингу - 24 / 100

Годин підвищення кваліфікації - 116

Остання атестація 26-03-2019
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст Ⅰ категорії
Кваліфікаційна категорія методистаметодист I категорії
Підвищення кваліфікації
Розвиток професійних компетентностей (30) 04-2021
Інноваційна педагогічна діяльність в закладах фахової передвищої освіти (16) 02-2021
Ефективне управління освітнім процесом (16) 12-2020
«Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі» (30) 09-2020
Інтенсивні педагогічні технології у викладанні спеціальних дисциплін (24) 10-2019
ПредметГрупи
2021-2022 н.р.
Історія України С82, С83, С81, C80
Громадянська освіта Л45, С83, Л44, С82, Л43, С81
Основи економічної теорії Л44, С82, Л43, С81
Основи філософських знань C80, Л43
Соціологія С81, Л43, C80
Соціологія* Л44
2020-2021 н.р.
Історія України С82, С81, C80
Громадянська освіта Л44, С82, Л43, С81
Основи економічної теорії Л44, С82, Л43, С81
Основи філософських знань C80, Л43, Л42, С79
Соціологія С81, Л43, Л42, C80, С79
Соціологія* Л44
Людина і світ С79
2019-2020 н.р.
Історія України С81, C80
Громадянська освіта Л43, С81
Основи економічної теорії Л43, С81
Основи філософських знань C80, Л43, С79, С78, Л40, С77, Л41
Соціологія С81, Л43, C80, С79, Л40, Л41, С77, С78
Історія медицини та медсестринства С77, С78
Людина і світ С79, Л40, С78, С77, Л41
2018-2019 н.р.
Історія України C80
Основи філософських знань C80, С79, С78, С77, Л37, Л39, Л38
Соціологія C80, С79, С77, Л38, С78, Л37, Л39
Історія медицини та медсестринства С77, С78
Людина і світ С79, С78, С77
2017-2018 н.р.
Основи філософських знань С78, Л40, С77, Л41, Л33, С72, Л36, Л34, С71
Соціологія Л40, Л41, С77, С78, Л33, Л36, С75, С76, Л34, С74
Історія медицини та медсестринства С77, С78
Людина і світ Л40, С78, С77, Л41
Тем для тестування - 109 Кількість питань - 1784
ПредметЕлектронний підручник
1 Основи філософських знань 61%
2 Соціологія 60%
3 Громадянська освіта 100%
4 Історія України 77%
5 Громадянська освіта 100%
6 Соціологія 60%
7 Основи економічної теорії 100%

  2021

 • Драч М. В. Міждисциплінарні зв’язки дисципліни «Соціологія» у професійній підготовці молодших бакалаврів / М. В. Драч // Стратегії та технології навчання молоді і дорослих: матеріали VІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих»: зб. наук. праць (Переяслав, 25 лютого 2021 р.). – Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М. – 2021. – С. 52 – 58.
 • 2019

 • Драч М.В. Вплив навчальної дисципліни "Основи філософських знань" на формування аксіологічних фахових орієнтацій студентів-медиків/М.В.Драч//Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 18 лютого 2019р.).– Переяслав-Хмельницький, 2019.– №21 – с. 255–257.
 • 2018

 • Драч М.В. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЯК ПРОГРЕСИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ/М.Драч//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.222-228.
 • 2017

 • Драч М. В. Соціально-психологічний та професійно-педагогічний аспекти комунікативного компоненту у системі «викладач-студент» під час навчальної діяльності / М. В. Драч // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 117 – 121.
 • Драч М. Формування пізнавального інтересу у студентів під час занять з предмету «Соціологія» / М. Драч // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – № 9 – С. 135 – 139.
 • 2016

 • Драч М. В. Роль комунікативного компоненту у системі «викладач-студент» під час навчальної діяльності / М. В. Драч // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 76 – 78.

2021

Розвиток професійних компетентностей сучасного педагогічного працівника30
Дистанційний курс

Сертифікат

Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих6

Сертифікат

Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти16

Сертифікат


2020

Ефективне управління освітнім процесом16
Детальніше

Сертифікат

«Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі»30

Сертифікат


2019

Інтенсивні педагогічні технології у викладанні спеціальних дисциплін

Сертифікат

Особливості організації медико-соціального догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині

Сертифікат

Семінар-тренінг "Методологічні особливості підготовки молодших спеціалістів в умовах модернізації освіти в Україні"

Сертифікат

Драч М.В. Вплив навчальної дисципліни "Основи філософських знань" на формування аксіологічних фахових орієнтацій студентів-медиків/М.В.Драч//Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 18 лютого 2019р.).– Переяслав-Хмельницький, 2019.– №21 – с. 255–257.

Сертифікат


2018

Драч М.В. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЯК ПРОГРЕСИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ/М.Драч//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.222-228.

Сертифікат


2017

Драч М. Формування пізнавального інтересу у студентів під час занять з предмету «Соціологія» / М. Драч // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017.

Сертифікат


2016

Грамота за плідну співпрацю в ННВК

Інші

Драч М. В. Роль комунікативного компоненту у системі «викладач-студент» під час навчальної діяльності / М. В. Драч // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 76 – 78.

Сертифікат


2014

«Нормативно-правова основа діяльності закладів хоспісної та паліативної медицини» надрукована у збірнику статей регіональної науково-теоретичної конференції «Актуальні питання паліативної та хоспісної медицини» м. Дубно, 2014 р.

Сертифікат