Драч М.В.

Балів рейтингу - 9 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 30

Остання атестація 06-04-2023
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Кваліфікаційна категорія методистаметодист I категорії
Підвищення кваліфікації
«Змішане навчання: виклики сьогодення». (30) 06-2023
ПредметГрупи
2023-2024 н.р.
Історія та культура України Л47, Л46
Історія та культура України С85, С84
Історія України С86
Історія України Л50
Громадянська освіта С84, С85
Громадянська освіта Л47, Л46
Основи філософських знань С82
Основи філософських знань Л48
Основи філософських знань Л45
Соціологія С83
2022-2023 н.р.
Історія України С84
Історія України С83
Історія України Л46
Географія Л46
Культурологія С83
Основи економічної теорії Л45
Основи економічної теорії С83
Основи філософських знань С81
Основи філософських знань Л44
Соціологія С82
Соціологія* Л45
2021-2022 н.р.
Історія України С82
Історія України С83
Громадянська освіта Л45
Громадянська освіта С83
Основи економічної теорії Л44
Основи економічної теорії С82
Основи філософських знань C80
Основи філософських знань Л43
Соціологія С81
Соціологія Л43
Соціологія* Л44
2020-2021 н.р.
Історія України С81
Історія України С82
Громадянська освіта Л44
Громадянська освіта С82
Основи економічної теорії Л43
Основи економічної теорії С81
Основи філософських знань Л42
Основи філософських знань С79
Соціологія Л42
Соціологія C80

  2023

 • Драч М. В. Здійснення права на медичну допомогу в період дії режиму воєнного стану: окремі аспекти. Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Вінниця, 19 травня 2023 р.). Вінниця: ХНУВС, 2023. С. 346–349.
 • 2022

 • Драч М., Кузнєцов П., Олексієнко С. Алкоголь та тютюнопаління – медико-соціальна проблема сьогодення. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХХІV Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав, 10 січня 2022 р.). Переяслав, 2022. Вип. 34. С. 193–197. 16.
 • 2021

 • Драч М. В. Міждисциплінарні зв’язки дисципліни «Соціологія» у професійній підготовці молодших бакалаврів / М. В. Драч // Стратегії та технології навчання молоді і дорослих: матеріали VІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих»: зб. наук. праць (Переяслав, 25 лютого 2021 р.). – Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М. – 2021. – С. 52 – 58.
 • 2019

 • Драч М.В. Вплив навчальної дисципліни "Основи філософських знань" на формування аксіологічних фахових орієнтацій студентів-медиків/М.В.Драч//Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 18 лютого 2019р.).– Переяслав-Хмельницький, 2019.– №21 – с. 255–257.
 • 2018

 • Драч М.В. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЯК ПРОГРЕСИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ/М.Драч//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.222-228.
 • 2017

 • Драч М. В. Соціально-психологічний та професійно-педагогічний аспекти комунікативного компоненту у системі «викладач-студент» під час навчальної діяльності / М. В. Драч // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 117 – 121.
 • Драч М. Формування пізнавального інтересу у студентів під час занять з предмету «Соціологія» / М. Драч // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – № 9 – С. 135 – 139.
 • 2016

 • Драч М. В. Роль комунікативного компоненту у системі «викладач-студент» під час навчальної діяльності / М. В. Драч // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 76 – 78.

2022

Почесна грамота Новоград-Волинської міської ради
Почесна грамота Новоград-Волинської міської ради

Інші

Драч М.В. "Алкоголь та тютюнопаління - медико-соціальна проблема сьогодення"/М.В.Драч//Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали 34-ої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав, 10 січня 2022р.). – Переяслав, 2022.– №34 – с. 193-197
Драч М.В. "Алкоголь та тютюнопаління - медико-соціальна проблема сьогодення"/М.В.Драч//Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали 34-ої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав, 10 січня 2022р.). – Переяслав, 2022.– №34 – с. 193-1978

Сертифікат


2021

Онлайн-семінар з підготовки працівників (внутрішньокорпоративних експертів), відповідальних за підготовку до акредитаційної експертизи закладів фахової передвищої освіти
Онлайн-семінар з підготовки працівників (внутрішньокорпоративних експертів), відповідальних за підготовку до акредитаційної експертизи закладів фахової передвищої освіти30
Детальніше

Сертифікат

Подяка управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради
Подяка управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради

Інші

Розвиток професійних компетентностей сучасного педагогічного працівника
Розвиток професійних компетентностей сучасного педагогічного працівника30
Дистанційний курс

Сертифікат

Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих
Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих6

Сертифікат

Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти
Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти16

Сертифікат


2020

Ефективне управління освітнім процесом
Ефективне управління освітнім процесом16
Детальніше

Сертифікат

«Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі»
«Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі»30

Сертифікат


2019

Інтенсивні педагогічні технології у викладанні спеціальних дисциплін
Інтенсивні педагогічні технології у викладанні спеціальних дисциплін

Сертифікат

Особливості організації медико-соціального догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині
Особливості організації медико-соціального догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині

Сертифікат

Семінар-тренінг "Методологічні особливості підготовки молодших спеціалістів в умовах модернізації освіти в Україні"
Семінар-тренінг "Методологічні особливості підготовки молодших спеціалістів в умовах модернізації освіти в Україні"

Сертифікат

Драч М.В. Вплив навчальної дисципліни "Основи філософських знань" на формування аксіологічних фахових орієнтацій студентів-медиків/М.В.Драч//Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 18 лютого 2019р.).– Переяслав-Хмельницький, 2019.– №21 – с. 255–257.
Драч М.В. Вплив навчальної дисципліни "Основи філософських знань" на формування аксіологічних фахових орієнтацій студентів-медиків/М.В.Драч//Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 18 лютого 2019р.).– Переяслав-Хмельницький, 2019.– №21 – с. 255–257.

Сертифікат


2018

Драч М.В. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЯК ПРОГРЕСИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ/М.Драч//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.222-228.
Драч М.В. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЯК ПРОГРЕСИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ/М.Драч//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.222-228.

Сертифікат


2017

Драч М. Формування пізнавального інтересу у студентів під час занять з предмету «Соціологія» / М. Драч // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017.
Драч М. Формування пізнавального інтересу у студентів під час занять з предмету «Соціологія» / М. Драч // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017.

Сертифікат


2016

Грамота за плідну співпрацю в ННВК
Грамота за плідну співпрацю в ННВК

Інші

Драч М. В. Роль комунікативного компоненту у системі «викладач-студент» під час навчальної діяльності / М. В. Драч // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 76 – 78.
Драч М. В. Роль комунікативного компоненту у системі «викладач-студент» під час навчальної діяльності / М. В. Драч // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 76 – 78.

Сертифікат


2014

«Нормативно-правова основа діяльності закладів хоспісної та паліативної медицини» надрукована у збірнику статей регіональної науково-теоретичної конференції «Актуальні питання паліативної та хоспісної медицини» м. Дубно, 2014 р.
«Нормативно-правова основа діяльності закладів хоспісної та паліативної медицини» надрукована у збірнику статей регіональної науково-теоретичної конференції «Актуальні питання паліативної та хоспісної медицини» м. Дубно, 2014 р.

Сертифікат