Савчук Н.А.

Балів рейтингу - 104 / 100

Годин підвищення кваліфікації - 60

Остання атестація 30-03-2017
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст Ⅰ категорії
Підвищення кваліфікації
Інформування іншомовної компетентності в аудіюванні з іноземної мови за професійним спрямуванням здобувача освіти (30) 02-2021
Розвиток професійних компетентностей (30) 02-2020
ПредметГрупи
2021-2022 н.р.
Іноземна мова Л45, Л44, С83, С82, С81, Л43, Л42, C80
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Л42, С81, Л43, C80
2020-2021 н.р.
Іноземна мова Л44, С82, С81, Л43, Л42, C80
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Л42, С81, Л43, C80
Іноземна мова за професійним спрямуванням Л41
Англійська мова за проф спрям С79, Л41, Л40
Англійська мова С79, Л41, Л40
2019-2020 н.р.
Іноземна мова С81, Л43, Л42, C80, Л37
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Л42, С81, Л43, C80
Іноземна мова за професійним спрямуванням Л41
Англійська мова за проф спрям С79, Л41, Л40, Л39, С77, Л38
Англійська мова за проф спрямуванням С78
англійська мова за професійним спрям Л37
Англійська мова С79, Л41, Л40, Л38, С78
Англійська мова проф спрям С78
2018-2019 н.р.
Іноземна мова Л42, C80, Л37
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Л42, C80
Іноземна мова за професійним спрямуванням Л41
Англійська мова за проф спрям С79, Л41, Л40, Л39, С77, Л38, Л36, С75, Л34, С74
Англійська мова за проф спрямуванням С78
англійська мова за професійним спрям Л37
Англійська мова С79, Л41, Л40, Л38, С78
Англійська мова проф спрям С78
Українська мова за професійним спрямуванням С74, Л34, Л36, С75
2017-2018 н.р.
Іноземна мова Л37
Англійська мова за проф спрям Л40, Л38, Л36, С75, Л34, С74, С71, Л33, С72
Англійська мова за проф спрямуванням С78
англійська мова за професійним спрям Л37
Англійська мова Л40, Л38, С78
Англійська мова проф спрям С78
Українська мова за професійним спрямуванням С74, Л34, Л36, С75, Л33
Тем для тестування - 139 Кількість питань - 2532
ПредметЕлектронний підручник
1 Англійська мова за проф спрям 100%
2 Англійська мова за проф спрям 100%
3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 100%
4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 100%
5 Іноземна мова 100%
6 Іноземна мова 100%

  2021

 • Savchuk N. The ways to success in humanitarian sciences / N. Savchuk, T. Moskalenko // Building Professional Linguistic Competence of Future Specialists: VI Regional Students' Scientific Internet-Conference : book of papers (November 27, 2020 p.). – Zhytomyr: Zhytomyr Medical Institute, 2020. – С. 124 – 127.
 • 2019

 • Кириченко Н.В. Англійські рекламізми у мові українського телебачення/ Н.В. Кириченко, Н.А. Савчук, О.Залуцька/ матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: матеріали 48 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 25 червня 2019 року – Вип. 48 – с. 168 – 170. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 168 – 170.
 • 2018

 • Савчук Н.А., Кириченко Н.В. СОЦІОКУЛЬТУРНА МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ /Савчук Н.А., Кириченко Н.В.//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.266-271.
 • Кириченко Н.В., Савчук Н.А.МОВНЕ ПОРТФОЛІО ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ /Н.Кириченко, Н.Савчук//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.69-74.
 • Кириченко Н.В.,Савчук Н.А. Формування соціокультурної мовної компетенції студентів-медиків на заняттях англійської мови/Савчук Н.А., Кириченко Н.В.//Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 32 – С. 558 – 561.
 • Савчук Н., Чаплигіна О. OSCAR WILDE’S UKNOWN FACTS ABOUT LIFE/ Н. Савчук, О. Чаплигіна // Відомі та невідомі сторінки європейської, британської, американської та української літератури: матеріали обласної літературної науково-практичної конференції: зб. наук. праць (Новоград-Волинський, 30 листопада 2017 р.). – Новоград-Волинський, 2017. – С. 5 – 9.
 • 2017

 • Савчук Н., Чаплигіна О. Особливості використання ідіом на позначення частин тіла в усному та писемному мовленні / Н. Савчук, О. Чаплигіна // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХІІ Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 20 червня 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12 – С. 112 – 115.
 • Кириченко Н. В., Савчук Н. А., Чаплигіна О. Використання ідіоматичних одиниць на позначення частин тіла в різних жанрах англомовного дискурсу / Н. В. Кириченко, Н. А. Савчук, О. Чаплигіна // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 130 – 133.
 • 2016

 • Мухаровська Н., Савчук Н., Чаплигіна О. The ways to success in humanitarian sciences / Н. Мухаровська, Н. Савчук, О. Чаплигіна // Професійні мовні компетенції сучасного фахівця: матеріали Міжвузівської студентської наук-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 16 листопада 2016 р.). – Житомир, 2016. – С. 4 – 5.

2021

Учасник вебінару ‘EP SUMMIT 2021 - ELT Training Rooms’32

Сертифікат

учасник вебінару "Oxford Day Online"3

Сертифікат

онлайн-навчання у Інтерактивній школі творчого вчителя3

Сертифікат

учасник вебінару "Комунікативні стратегії в навчанні англійської мови в різних видах мовленнєвої діяльності"2

Сертифікат

Учасник онлайн-тренінгу "Екзаменаційний потенціал онлайн платформи MyEnglishLab у підготовці до ЗНО з англійської"2

Сертифікат

Учасник онлайн-тренінгу "4 -тий щорічний форум викладачів англійської мови закладів вищої освіти України"2

Сертифікат

Онлайн-курс "Exam strategies from A to Z"20

Сертифікат

Інструменти якісного управління класом: практичні прийоми та педагогічні техніки2

Сертифікат

Certificate online training1

Сертифікат

Online - offline урок у 10 класі1

Сертифікат

How to prepare students for Cambridge Exams and improve your teaching skills1

Сертифікат


2020

6

Сертифікат

Підготовка учнів до V Всеукраїнської Інтернет-олімпіади "На Урок"

Сертифікат


2019

Учасник V Міжвузівської англомовної студентської науково-практичної конференції

Сертифікат

Про підготовку 3 переможців IV Всеукраїнської інтернет-олімпіади "На Урок"

Сертифікат

Учасник Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

Сертифікат


2018

Учасник Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції

Сертифікат

Учасник ХХХІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції

Сертифікат


2017

Учасник звітної студентської науково-практичної конференції

Сертифікат

Учасник ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

Сертифікат