Прокопчук Н.Є.

Балів рейтингу - 125 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 30

Остання атестація 08-04-2021
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Підвищення кваліфікації
Дистанційне навчання за будь яких умов. (30) 05-2022
ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Історія медицини та медсестринства С81
Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка Л45, Л44
Медсестринство в інфектології С82
Медсестринство в педіатрії С81, С82
Педіатрія Л44, Л43
2021-2022 н.р.
Історія медицини та медсестринства C80
Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка Л43, Л44
Медсестринство в педіатрії C80
Медсестринство в педіатрії С81
Невідкладні стани в педіатрії Л42
Педіатрія Л43
Педіатрія Л42
2020-2021 н.р.
Виробнича практика С79
Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка Л43
Медсестринство в педіатрії С79
Медсестринство в педіатрії C80
Патоморфологія та патофізіологія C80
Педіатрія Л41
Педіатрія Л42
Переддипломна практика Л41
Фізіологія Л43
2019-2020 н.р.
Історія медицини та медсестринства С79
Медсестринство в педіатрії С79
Медсестринство в педіатрії С78
Невідкладні стани в педіатрії Л38
Педіатрія Л41, Л38

  2022

 • Прокопчук Н. Організація та проведення волонтерської діяльності в медичних навчальних закладах. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХХVІ Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав, 31 жовтня 2022 р.). Переяслав, 2022. Вип. 36. С. 85–88.
 • 2019

 • Прокопчук Н.Є. Застосування інтерактивних методів навчання у підготовці майбутніх медичних спеціалістів/Н.Прокопчук//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції Черкаської медичної академії, приуроченої до Дня заснування закладу освіти: зб. наук.праць (Черкаси, 15 жовтня 2019 р.).- Черкаси, 2019. - с.327-329: Видавець Ольга Вовчок, 2019. – 404 с.
 • 2018

 • Прокопчук Н.Є. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДІАТРІЇ/Н.Прокопчук//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.178-181.
 • 2017

 • Прокопчук Н. Є. Використання інтерактивних методів навчання у фахових дисциплінах при підготовці майбутніх медичних працівників / Н. Є. Прокопчук // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 174 – 178.
 • 2015

 • Прокопчук Н. Є. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні клінічних дисциплін в медичних коледжах / Н. Є. Прокопчук // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю : зб. наук. праць (Житомир, 15-16 жовтня 2015 р.). – Житомир, 2015. – С. – .
 • Прокопчук Н. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні клінічних дисциплін / Н. Прокопчук // Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации: материалы VІІ Международной науч.-практ. интернет-конф. : сб. науч. трудов (Переяслав-Хмельницкий, 26-27 сентября 2015 р.). – Переяслав-Хмельницкий, 2015. – С. – .
 • 2014

 • Прокопчук Н. Педагогічні аспекти організації науково-дослідницької діяльності студентів медичних коледжів / Н. Прокопчук // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 30-31 жовтня 2014 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. – .
 • Показна С. Г., Прокопчук Н. Є. Актуальні питання і організація служби паліативної допомоги вдома / С. Г. Показна, Н. Є. Прокопчук // Актуальні питання паліативної та хоспісної медицини: матеріали наук.-теор. конф. : зб. наук. праць (Дубно, 5 червня 2014 р.). – Дубно, 2014. – С. – .

2020

15.	Acsamedin Науково- практична конференція «Первинна ланка» у межах Першого медичного форуму між секторальної взаємодії лікарів «Інфекції в практичній діяльності лікаря первинної та вторинної ланки» (8 год. 5балів)
15. Acsamedin Науково- практична конференція «Первинна ланка» у межах Першого медичного форуму між секторальної взаємодії лікарів «Інфекції в практичній діяльності лікаря первинної та вторинної ланки» (8 год. 5балів)8

Сертифікат

16.	Acsamedin Науково- практична конференція «Стосується всіх» у межах Першого медичного форуму між секторальної взаємодії лікарів «Інфекції в практичній діяльності лікаря первинної та вторинної ланки» (8 год. 5 балів)
16. Acsamedin Науково- практична конференція «Стосується всіх» у межах Першого медичного форуму між секторальної взаємодії лікарів «Інфекції в практичній діяльності лікаря первинної та вторинної ланки» (8 год. 5 балів)8

Сертифікат

Acsamedin вебінар «Інтенсивна терапія пацієнтів із COVID-19: сепсис та інфузійна терапія» (1 год. – 1 бал) № A-BG-58743819
Acsamedin вебінар «Інтенсивна терапія пацієнтів із COVID-19: сепсис та інфузійна терапія» (1 год. – 1 бал) № A-BG-587438191

Сертифікат

18.	Acsamedin вебінар «Інтенсивна терапія пацієнтів із COVID-19 » (1 год. – 1 бал)        A-BG-50045761
18. Acsamedin вебінар «Інтенсивна терапія пацієнтів із COVID-19 » (1 год. – 1 бал) A-BG-500457611

Сертифікат

19.	Acsamedin вебінар «Інтенсивна терапія пацієнтів із COVID-19: майстер-клас із ШВЛ» (1 год. – 1 бал) A-BG-19329039
19. Acsamedin вебінар «Інтенсивна терапія пацієнтів із COVID-19: майстер-клас із ШВЛ» (1 год. – 1 бал) A-BG-193290391

Сертифікат

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Націанальна школа гастроентерологів України. Науковий симпозіум з міжнародною участю. ХХІІ Національна школа гастроентерологів, гематологів України. «Профілактична гастроентерологія і дієтологія з позицій доказової медицини» (22 год.) Сертифікат № 22-678
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Націанальна школа гастроентерологів України. Науковий симпозіум з міжнародною участю. ХХІІ Національна школа гастроентерологів, гематологів України. «Профілактична гастроентерологія і дієтологія з позицій доказової медицини» (22 год.) Сертифікат № 22-678

МОН (грамота, подяка, диплом)

13.	 Acsamedin Науково- практична конференція «Міждисциплінарна взаємодія» у межах Першого медичного форуму між секторальної взаємодії лікарів «Інфекції в практичній діяльності лікаря первинної та вторинної ланки» (8 год. 5балів)
13. Acsamedin Науково- практична конференція «Міждисциплінарна взаємодія» у межах Першого медичного форуму між секторальної взаємодії лікарів «Інфекції в практичній діяльності лікаря первинної та вторинної ланки» (8 год. 5балів)8

Сертифікат

12.	Українська академія біологічної медицини. Вебінар «Лімфоаденопатії у дітей: диференційна діагностика та біорегуляційна корекція»
12. Українська академія біологічної медицини. Вебінар «Лімфоаденопатії у дітей: диференційна діагностика та біорегуляційна корекція» 2

Сертифікат

11.	Українська академія біологічної медицини. Вебінар «Місце риносунуситів і тонзилітів у комплексній патології дитячого віку.»
11. Українська академія біологічної медицини. Вебінар «Місце риносунуситів і тонзилітів у комплексній патології дитячого віку.» 2

Сертифікат

10.	МОЗ України, НМУ ім. О.О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція для лікарів (Мистецтво лікування. Післядипломний курс професійного вдосконалення – 20 год., 10 балів)
10. МОЗ України, НМУ ім. О.О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція для лікарів (Мистецтво лікування. Післядипломний курс професійного вдосконалення – 20 год., 10 балів) 20

Сертифікат

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика , ГО «всеукраїнська асоціація безперервної професійної освіти лікарів та фармацевтів» Накуово-практична школа-семінар з онлайн-трянсляцією «Здоров’я нації в ХХІ ст..» (8 год. -10балів)
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика , ГО «всеукраїнська асоціація безперервної професійної освіти лікарів та фармацевтів» Накуово-практична школа-семінар з онлайн-трянсляцією «Здоров’я нації в ХХІ ст..» (8 год. -10балів)8

Сертифікат

8.	МОЗ України, НМУ ім. О.О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція для лікарів (Мистецтво лікування. Післядипломний курс професійного вдосконалення –., 10 балів)
8. МОЗ України, НМУ ім. О.О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція для лікарів (Мистецтво лікування. Післядипломний курс професійного вдосконалення –., 10 балів) 20

Сертифікат

7.	МОЗ України, НМУ ім. О.О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція для лікарів (Мистецтво лікування. Післядипломний курс професійного вдосконалення – 9 балів)
7. МОЗ України, НМУ ім. О.О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція для лікарів (Мистецтво лікування. Післядипломний курс професійного вдосконалення – 9 балів) 18

Сертифікат

6.	Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика ТОВ «група компаній мед експерт» Онлайн – семінар: Практична педіатрія під час пандемії
6. Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика ТОВ «група компаній мед експерт» Онлайн – семінар: Практична педіатрія під час пандемії 10

Сертифікат

5.	Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика ТОВ «група компаній мед експерт» Онлайн – семінар: Практична педіатрія під час пандемії (10 балів)
5. Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика ТОВ «група компаній мед експерт» Онлайн – семінар: Практична педіатрія під час пандемії (10 балів) 10

Сертифікат

4.	Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика ТОВ «група компаній мед експерт» Онлайн – семінар: Практична педіатрія під час пандемії (10 балів)
4. Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика ТОВ «група компаній мед експерт» Онлайн – семінар: Практична педіатрія під час пандемії (10 балів) 10

Сертифікат

3.	МОЗ України, НМУ ім. О.О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція для лікарів (Мистецтво лікування. Післядипломний курс професійного вдосконалення – 15 год., 8 балів)
3. МОЗ України, НМУ ім. О.О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція для лікарів (Мистецтво лікування. Післядипломний курс професійного вдосконалення – 15 год., 8 балів) 15

Сертифікат

1.	МОЗ України, НМУ ім. О.О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція для лікарів (Мистецтво лікування. Післядипломний курс професійного вдосконалення – 15 год., 8 балів)
1. МОЗ України, НМУ ім. О.О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція для лікарів (Мистецтво лікування. Післядипломний курс професійного вдосконалення – 15 год., 8 балів) 15

Сертифікат

2.	МОЗ України, НМУ ім. О.О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика. Онлайн тренінг-програма (практичні навички з профілактики, скринингу, діагностики та лікування хронічних неінфекційних захворювань) (Мистецтво лікування. Післядипломний курс професійного вдосконалення
2. МОЗ України, НМУ ім. О.О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти ім. Шупика. Онлайн тренінг-програма (практичні навички з профілактики, скринингу, діагностики та лікування хронічних неінфекційних захворювань) (Мистецтво лікування. Післядипломний курс професійного вдосконалення 15

Сертифікат


0020

14.	Acsamedin Науково- практична конференція «Вторинна ланка» у межах Першого медичного форуму між секторальної взаємодії лікарів «Інфекції в практичній діяльності лікаря первинної та вторинної ланки» (8 год. 5 балів)
14. Acsamedin Науково- практична конференція «Вторинна ланка» у межах Першого медичного форуму між секторальної взаємодії лікарів «Інфекції в практичній діяльності лікаря первинної та вторинної ланки» (8 год. 5 балів)8

Сертифікат