Паламарчук Т.Ю.

Балів рейтингу - 38 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 76

Остання атестація 22-04-2020
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Підвищення кваліфікації
Дистанційне навчання за будь-яких умов (30) 05-2022
Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти (програма підвищення кваліфікації голів ЦК закладів ФПО) (16) 02-2021
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників (30) 02-2021
ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Медсестринство в педіатрії С82, С81
Невідкладні стани в педіатрії Л43
Основи медсестринства С82, С83
Основи медсестринства С85
Ріст і розвиток людини С82
2021-2022 н.р.
Анатомія людини Л43
Анатомія людини* С82
Анатомія людини* Л44
Медсестринство в педіатрії С81
Медсестринство в педіатрії C80
Основи медсестринства С82, С81
Ріст і розвиток людини С81
2020-2021 н.р.
Анатомія людини Л43
Медсестринство в педіатрії C80
Медсестринство в педіатрії С79
Основи медсестринства С81
Переддипломна практика С79
Ріст і розвиток людини C80
2019-2020 н.р.
Анатомія людини Л42
Медсестринство в педіатрії С77, С79
Медсестринство в педіатрії С78
Педіатрія Л39
Переддипломна практика С77
Ріст і розвиток людини С79

  2022

 • Бистрицький В., Паламарчук Т. Переваги та недоліки використання дистанційного формату навчання в медичному коледжі. Сучасна освіта: стратегії та технології навчання: зб. наук. праць / наук. ред. О. І. Шапран. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2022. С. 37–42.
 • 2020

 • Т.Ю.Паламарчук. Формування професійної культури майбутніх фахівців медичного коледжу: сутність і структура: зб.наук.праць VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих»/Т.Ю.Паламарчук // Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих. – Переяслав, 2020. – с. 147–151.
 • 2019

 • Панасюк З.В. Роль міждисциплінарних звязків та інноваційних технологій у підготовці студентів-медиків: матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» / З.В.Панасюк, Т.Ю.Паламарчук // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 201–204.
 • 2018

 • Тетяна Паламарчук, Раїса Полянська ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПЕДІАТРІЇ НА ОСНОВІ ІНТЕГРОВАНОГО ВЕДЕННЯ ХВОРОБ ДИТЯЧОГО ВІКУ/Т. Паламарчук, Р.Полянська//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.156-169.
 • Паламарчук Т.Ю.Застосування методу коучингу та тренінгових технологій для удосконалення педагогічної майстерності у вищій школі/Паламарчук Т.Ю.//Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХХІХ Всеукраїнська науково-практичній інтернет-конференції: зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 24 січня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 39 – С. 135 – 137.
 • 2017

 • Паламарчук Т. Ю., Скаковський В. Є. Удосконалення педагогічної майстерності через метод коучингу та тренінгових технологій у контексті інноваційних педагогічних технологій вищої школи / Т. Ю. Паламарчук, В. Є. Скаковський // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 161 – 165.
 • 2016

 • Паламарчук Т. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку (ІВХДВ) як необхідний елемент у структурі підготовки молодших медичних спеціалістів / Т. Паламарчук // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 17 листопада 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 27. – С. 432 – 436.
 • Паламарчук Т. Огляд сучасних аспектів підготовки медичних сестер в умовах реформування системи освіти та системи охорони здоров’я / Т. Паламарчук // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 09-10 квітня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 22. – С. 113 – 115.

2022

Науково-практичної конференції ІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна освіта: стратегіях та технології навчання молоді і дорослих"
Науково-практичної конференції ІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна освіта: стратегіях та технології навчання молоді і дорослих"30

Сертифікат


2021

Сертифікат учасника циклу навчальних тренінгів для розробників тестових завдань
Сертифікат учасника циклу навчальних тренінгів для розробників тестових завдань6

Сертифікат

Сертифікат учасника циклу навчальних тренінгів для розробників тестових завдань
Сертифікат учасника циклу навчальних тренінгів для розробників тестових завдань6

Сертифікат


2020

Онлайн-курси Prometheus "Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти
Онлайн-курси Prometheus "Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти80

Сертифікат

Онлайн-курси Prometheus "Критичне мислення для освітян"
Онлайн-курси Prometheus "Критичне мислення для освітян"30

Сертифікат

Сертифікат учасника VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Сучасна українська освіта:стратегії та технології навчання молоді і дорослих"
Сертифікат учасника VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Сучасна українська освіта:стратегії та технології навчання молоді і дорослих"

Сертифікат

Історія, сучасний стан та перспективи розвитку надання високоспеціалізованої медичної допомоги дітям області
Історія, сучасний стан та перспективи розвитку надання високоспеціалізованої медичної допомоги дітям області12

Сертифікат


2019

Семінар " Сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку
Семінар " Сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку

Сертифікат

Особливості організації медико-соціального догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині
Особливості організації медико-соціального догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині

Сертифікат

семінар " Медична сестра дитячого стаціонару: виклики сьогодення"
семінар " Медична сестра дитячого стаціонару: виклики сьогодення"

Сертифікат


2018

Посвідчення про підвищення кваліфікації
Посвідчення про підвищення кваліфікації

Інші

Імплементація міжнародних протоколів у педіатричну практику
Імплементація міжнародних протоколів у педіатричну практику

Сертифікат

Проблема раку в сучасному світі
Проблема раку в сучасному світі

Сертифікат

Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору
Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору

Сертифікат

Міждисциплінарний підхід до терапії внутрішніх хвороб
Міждисциплінарний підхід до терапії внутрішніх хвороб

Сертифікат


2017

Стратегія інтегрованого ведення хвороб дитячого віку
Стратегія інтегрованого ведення хвороб дитячого віку

Сертифікат