Паламарчук Т.Ю.

Балів рейтингу - 16 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 46

Остання атестація 22-04-2020
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Підвищення кваліфікації
Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти (програма підвищення кваліфікації голів ЦК закладів ФПО) (16) 02-2021
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників (30) 02-2021
ПредметГрупи
2021-2022 н.р.
Анатомія людини Л43
Медсестринство в педіатрії С81, C80
Основи медсестринства С81
Ріст і розвиток людини С81, C80
2020-2021 н.р.
Анатомія людини Л43
Медсестринство в педіатрії С81, C80, С79
Основи медсестринства С81
Ріст і розвиток людини С81, C80, С79
Переддипломна практика С79
2019-2020 н.р.
Анатомія людини Л42
Медсестринство в педіатрії С79, С77, С78
Ріст і розвиток людини С79, С78, С77
Переддипломна практика С79, С77
Педіатрія Л39
2018-2019 н.р.
Медсестринство в педіатрії С77, С78, С74, С75
Ріст і розвиток людини С78, С77
Переддипломна практика С77
Педіатрія Л39
2017-2018 н.р.
Медсестринство в педіатрії С74, С75, С71, С72, С76
Тем для тестування - 84 Кількість питань - 6095
ПредметЕлектронний підручник
1 Медсестринство в педіатрії 82%
2 Переддипломна практика 76%
3 Ріст і розвиток людини 98%
4 Медсестринство в педіатрії 66%
5 Анатомія людини 83%
6 Основи медсестринства 62%

  2020

 • Прокопчук Н.Є. Сучасні аспекти розвитку та розповсюдження гіпертензії у дітей: матеріали ХХVIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» / Н.Є. Прокопчук, Д.С. Бучинська, Д.А. Самчук // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 201–204.
 • Т.Ю.Паламарчук. Формування професійної культури майбутніх фахівців медичного коледжу: сутність і структура: зб.наук.праць VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих»/Т.Ю.Паламарчук // Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих. – Переяслав, 2020. – с. 147–151.
 • 2019

 • Панасюк З.В. Роль міждисциплінарних звязків та інноваційних технологій у підготовці студентів-медиків: матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» / З.В.Панасюк, Т.Ю.Паламарчук // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 201–204.
 • 2018

 • Тетяна Паламарчук, Раїса Полянська ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПЕДІАТРІЇ НА ОСНОВІ ІНТЕГРОВАНОГО ВЕДЕННЯ ХВОРОБ ДИТЯЧОГО ВІКУ/Т. Паламарчук, Р.Полянська//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.156-169.
 • Паламарчук Т.Ю.Застосування методу коучингу та тренінгових технологій для удосконалення педагогічної майстерності у вищій школі/Паламарчук Т.Ю.//Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХХІХ Всеукраїнська науково-практичній інтернет-конференції: зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 24 січня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 39 – С. 135 – 137.
 • 2017

 • Паламарчук Т. Ю., Скаковський В. Є. Удосконалення педагогічної майстерності через метод коучингу та тренінгових технологій у контексті інноваційних педагогічних технологій вищої школи / Т. Ю. Паламарчук, В. Є. Скаковський // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 161 – 165.
 • 2016

 • Паламарчук Т. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку (ІВХДВ) як необхідний елемент у структурі підготовки молодших медичних спеціалістів / Т. Паламарчук // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 17 листопада 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 27. – С. 432 – 436.
 • Паламарчук Т. Огляд сучасних аспектів підготовки медичних сестер в умовах реформування системи освіти та системи охорони здоров’я / Т. Паламарчук // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 09-10 квітня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 22. – С. 113 – 115.

2021

Сертифікат учасника циклу навчальних тренінгів для розробників тестових завдань6

Сертифікат

Сертифікат учасника циклу навчальних тренінгів для розробників тестових завдань6

Сертифікат


2020

Онлайн-курси Prometheus "Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти80

Сертифікат

Онлайн-курси Prometheus "Критичне мислення для освітян"30

Сертифікат

Сертифікат учасника VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Сучасна українська освіта:стратегії та технології навчання молоді і дорослих"

Сертифікат

Історія, сучасний стан та перспективи розвитку надання високоспеціалізованої медичної допомоги дітям області12

Сертифікат


2019

Семінар " Сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку

Сертифікат

Особливості організації медико-соціального догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині

Сертифікат

семінар " Медична сестра дитячого стаціонару: виклики сьогодення"

Сертифікат


2018

Посвідчення про підвищення кваліфікації

Інші

Імплементація міжнародних протоколів у педіатричну практику

Сертифікат

Проблема раку в сучасному світі

Сертифікат

Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору

Сертифікат

Міждисциплінарний підхід до терапії внутрішніх хвороб

Сертифікат


2017

Стратегія інтегрованого ведення хвороб дитячого віку

Сертифікат