Бистрицький В.В.

Балів рейтингу - 31 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 46

Остання атестація 22-04-2020
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Підвищення кваліфікації
Онлайн-інструмент для організації дистанційного та змішаного навчання у медичному ВНЗ (30) 02-2022
Впровадження інноваційних технологій в освітній процес (16) 04-2021
ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Анатомія людини С85
Анатомія людини Л48
Анатомія людини* Л45
Анатомія людини* С83
Дерматологія та венерологія Л43
Епідеміологія Л43
Медсестринство в дерматології та венерології С81
2021-2022 н.р.
Анатомія людини Л43
Дерматологія та венерологія Л42
Епідеміологія Л42
Медсестринство в дерматології та венерології C80
Фізіологія С81
Фізіологія Л43
Фізіологія* С82
2020-2021 н.р.
Анатомія людини Л43
Анатомія людини* Л43
Дерматологія та венерологія Л40, Л41
Медсестринство в дерматології та венерології С79
Фізіологія С81
Фізіологія Л43
2019-2020 н.р.
Анатомія людини Л42
Дерматологія та венерологія Л37
Дерматологія та венерологія Л39, Л38
Переддипломна практика Л39
Переддипломна практика Л37

    2022

  • Бистрицький В., Паламарчук Т. Переваги та недоліки використання дистанційного формату навчання в медичному коледжі. Сучасна освіта: стратегії та технології навчання: зб. наук. праць / наук. ред. О. І. Шапран. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2022. С. 37–42.
  • 2019

  • Бистрицький В. Генеза розвитку компетентнісного підходу/ В. Бистрицький // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХXV Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 2 грудня 2019 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 25 – С. 116 – 119.
  • 2018

  • Володимир Бистрицький ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ НА ЗАНЯТТЯХ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ»/В.Бистрицький //Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.126-131.
  • 2016

  • Бистрицький В. Олімпіада як форма позааудиторної роботи з предмету «Анатомія людини» / В. Бистрицький // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 17 листопада 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 27. – С. 239 – 242.

2021

сертифікат
сертифікат16

МОН (грамота, подяка, диплом)


2020

Розвиток професійних компетенцій
Розвиток професійних компетенцій30

Сертифікат

Історія, сучасний стан та перспективи розвитку надання високоспеціалізованої медичної допомоги дітям області
Історія, сучасний стан та перспективи розвитку надання високоспеціалізованої медичної допомоги дітям області24

Сертифікат


2019

XXV Міжнародна науково-практична конференція "Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи"
XXV Міжнародна науково-практична конференція "Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи"

Сертифікат

Тренінг "Інтенсивні педагогічні технології в навчанні спеціальних дисциплін"
Тренінг "Інтенсивні педагогічні технології в навчанні спеціальних дисциплін"24

Сертифікат

Семінар "Сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку"
Семінар "Сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку"

Сертифікат

Українсько-німецька науково-практична конференція "Особливості організації медико-соціального догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині"
Українсько-німецька науково-практична конференція "Особливості організації медико-соціального догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині"

Сертифікат


2018

Науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору"
Науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору"

Сертифікат

Міжрегіональна науково-практична конференція "Проблеми раку в сучасному суспільстві"
Міжрегіональна науково-практична конференція "Проблеми раку в сучасному суспільстві"

Сертифікат


1970

МОН (грамота, подяка, диплом)

МОН (грамота, подяка, диплом)