Бистрицький В.В.

Балів рейтингу - 20 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 16

Остання атестація 22-04-2020
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Підвищення кваліфікації
Впровадження інноваційних технологій в освітній процес (16) 04-2021
ПредметГрупи
2021-2022 н.р.
Анатомія людини Л43, Л42
Дерматологія та венерологія Л42
Медсестринство в дерматології та венерології C80
Фізіологія Л43, С81
Фізіологія* С82
2020-2021 н.р.
Анатомія людини Л43, Л40, С79, Л41
Дерматологія та венерологія Л41, Л40
Медсестринство в дерматології та венерології С79
Фізіологія Л43, С81, Л41
Патоморфологія та патофізіологія Л41
2019-2020 н.р.
Анатомія людини Л42, Л38, Л37, Л39
Дерматологія та венерологія Л42, Л38, Л37, Л39
Фізіологія Л39
Переддипломна практика Л39, Л37
Патоморфологія та патофізіологія Л39
2018-2019 н.р.
Анатомія людини Л40, С79, Л41, С78
Дерматологія та венерологія Л41, Л40
Медсестринство в дерматології та венерології С79
Фізіологія Л41
Офтальмологія Л36
Патоморфологія та патофізіологія С78, Л41
2017-2018 н.р.
Анатомія людини Л38, С77, С78, Л37, Л39
Дерматологія та венерологія Л38, Л37, Л39
Медсестринство в дерматології та венерології С76, С71, С72
Фізіологія Л39
Переддипломна практика Л39, Л37
Патоморфологія та патофізіологія С78, Л39
Тем для тестування - 62 Кількість питань - 1549
ПредметЕлектронний підручник
1 Дерматологія та венерологія 77%
2 Медсестринство в дерматології та венерології 94%
3 Анатомія людини 83%
4 Фізіологія 76%

    2019

  • Бистрицький В. Генеза розвитку компетентнісного підходу/ В. Бистрицький // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХXV Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 2 грудня 2019 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 25 – С. 116 – 119.
  • 2018

  • Володимир Бистрицький ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ НА ЗАНЯТТЯХ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ»/В.Бистрицький //Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.126-131.
  • 2016

  • Бистрицький В. Олімпіада як форма позааудиторної роботи з предмету «Анатомія людини» / В. Бистрицький // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 17 листопада 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 27. – С. 239 – 242.

2021

сертифікат16

МОН (грамота, подяка, диплом)


2020

Розвиток професійних компетенцій30

Сертифікат

Історія, сучасний стан та перспективи розвитку надання високоспеціалізованої медичної допомоги дітям області24

Сертифікат


2019

XXV Міжнародна науково-практична конференція "Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи"

Сертифікат

Тренінг "Інтенсивні педагогічні технології в навчанні спеціальних дисциплін"24

Сертифікат

Семінар "Сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку"

Сертифікат

Українсько-німецька науково-практична конференція "Особливості організації медико-соціального догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині"

Сертифікат


2018

Науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору"

Сертифікат

Міжрегіональна науково-практична конференція "Проблеми раку в сучасному суспільстві"

Сертифікат


1970

МОН (грамота, подяка, диплом)

МОН (грамота, подяка, диплом)