Мухаровська Н.І.

Балів рейтингу - 193 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 100

Остання атестація 05-04-2017
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Кваліфікаційна категорія методистаметодист вищої категорії
Підвищення кваліфікації
Розвиток професійних компетентностей сучасного педагогічного працівника (30) 04-2021
Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навального процесу в дистанційній формі (30) 11-2020
«Сучасні методологічні та дидактичні засади організації інноваційного освітнього середовища в умовах діджиталізації освітнього процесу» (16) 10-2020
Інтенсивні педагогічні технології у викладанні спеціальних дисциплін (24) 10-2019

2021


2020


2019


2018


2017

ПредметГрупи
2021-2022 н.р.
Зарубіжна література Л45, С83, Л44, С82, Л43, С81
Культурологія С82, Л44, Л43, С81
Мистецтво Л45, Л44, Л43
Українська мова С83
Українська мова (за професійним спрямуванням) С81, Л43
2020-2021 н.р.
Зарубіжна література Л44, С82, Л43, С81, C80, Л42
Культурологія С82, Л44, Л43, С81, C80, Л42
Мистецтво Л44, Л43, C80
Українська мова (за професійним спрямуванням) С81, Л43, Л42, C80
2019-2020 н.р.
Зарубіжна література Л43, С81, C80, С79, Л41
Культурологія Л43, С81, C80, Л41, С79, Л40
Мистецтво Л43, C80
Українська мова (за професійним спрямуванням) С81, Л43, C80
Українська мова за професійним спрямуванням С79, Л41, Л40
2018-2019 н.р.
Зарубіжна література C80, Л42, С79, Л41
Культурологія C80, Л41, С79, Л40, Л42
Мистецтво C80
Українська мова (за професійним спрямуванням) Л42, C80
Українська мова за професійним спрямуванням С79, Л41, Л40
Німецька мова за проф спрям С74, Л33
2017-2018 н.р.
Зарубіжна література С79, Л41
Культурологія Л41, С79, С77, Л37, Л38, Л39, С78
Українська мова за професійним спрямуванням С79, Л41
Німецька мова за проф спрям С74, Л33, С71, Л31, Л35
Тем для тестування - 155 Кількість питань - 2587
ПредметЕлектронний підручник
1 Українська мова (за професійним спрямуванням) 89%
2 Українська мова (за професійним спрямуванням) 100%
3 Зарубіжна література 96%
4 Мистецтво 98%
5 Українська мова 87%
6 Зарубіжна література 96%
7 Культурологія 96%
8 Культурологія 94%

  2021

 • Алла Боришкевич, Наталія Мухаровська Скрайбінг як метод активації освітнього процесу в організації позааудиторної роботи студентів медичних фахових коледжів / А. Боришкевич, Н. Мухаровська // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХIX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 2 грудня 2020 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2020. – № 29 – с.91 - 93.
 • 2020

 • Мухаровська Н.І., Зінчук І.С., Стаднік М.М. Організація навчально-методичної роботи Новоград-Волинського медичного фахового коледжу Житомирської обласної ради в інформаційно-мережевій системі «lCloud» [навчальна хмара]/Н.І.Мухаровська, І.С.Зінчук, М.М. Стаднік//: Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика: зб.наук.праць (Київ, 18 червня 2020р.).– Київ, 2020.– №00 – с.000
 • 2019

 • Солодовник О.В., Мухаровська Н.І., Стаднік М.М. Використання інформаційно-мережевої системи закладу освіти як елементу внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу / О.В. Солодовник, Н.І. Мухаровська, М.М. Стаднік//: Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 145-річчю заснування навчального закладу (Житомир, 24-25 жовтня, 2019р.).– Житомир, 2019.– с.316-318.
 • 2018

 • Мухаровська Н.І., Зінчук І.С. Здійснення аналізу обсягу і якості виконання науково-методичної роботи у закладах вищої освіти/Н.І.Мухаровська, І.С.Зінчук//: Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 30 листопада 2018р.).– Переяслав-Хмельницький, 2018.– №20 – с.315-318.
 • Наталія Мухаровська ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ/Н. Мухаровська//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.103-107.
 • Мухаровська Н.І., Кравченко Д. FRANZ KAFKA: LIEBE ZUM LEIDEN/ Н.Мухаровська, Д.Кравченко// Відомі та невідомі сторінки європейської, британської, американської та української літератури: матеріали обласної літературної науково-практичної конференції: зб. наук. праць (Новоград-Волинський, 30 листопада 2017 р.). – Новоград-Волинський, 2017. – С. 33 – 38.
 • 2017

 • Мухаровська Н. І., Гутель О. В., Стаднік М. М. Пріоритетні напрями розвитку сучасного навчального закладу шляхом інтеграції передових інформаційно-мережевих технологій у навчально-виховний процес / Н. І. Мухаровська, О. В. Гутель, М. М. Стаднік // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 153 – 157.
 • 2016

 • Мухаровська Н. І., Гутель О. В., Стаднік М. М. Напрями розвитку навчального закладу засобами сучасних інформаційно-мережевих систем / Н. І. Мухаровська, О. В. Гутель, М. М. Стаднік // Інформаційно-інтерактивні технології як засіб вдосконалення навчально-виховного процесу: матеріали Міжрегіональної наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Новоград-Волинський, 8 грудня 2016 р.). – Новоград-Волинський, 2016. – С. 35 – 38.
 • Мухаровська Н., Меркур'єва К., Бондарчук Н. Medical slang as a part of professional language competence of medical workers / Н. Мухаровська, К. Меркур'єва, Н. Бондарчук // Професійні мовні компетенції сучасного фахівця: матеріали Міжвузівської студентської наук-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 16 листопада 2016 р.). – Житомир, 2016. – С. 4 – 5.
 • Мухаровська Н., Савчук Н., Чаплигіна О. The ways to success in humanitarian sciences / Н. Мухаровська, Н. Савчук, О. Чаплигіна // Професійні мовні компетенції сучасного фахівця: матеріали Міжвузівської студентської наук-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 16 листопада 2016 р.). – Житомир, 2016. – С. 4 – 5.
 • Мухаровська Н., Стаднік М. Інтеграція передових інформаційно-мережевих технологій у навчально-виховний процес сучасного навчального закладу/ Н. Мухаровська, М. Стаднік // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 14 жовтня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 26. – С. 204 – 207.
 • Мухаровська Н. І. Розвиток уміння оперувати способами пошуку інформації, використовуючи інформаційні технології при викладанні німецької мови / Н. І. Мухаровська // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 179 – 181.
 • 2014

 • Солодовник О. В., Сайчук Г. І., Мухаровська Н. І. Формування професійного мовлення студентів – майбутніх спеціалістів галузі охорони здоров’я / О. В. Солодовник, Г. І. Сайчук, Н. І. Мухаровська // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук.-метод. праць. – Житомир: ФОП Левковець, 2014. – С. 310 – 321.
 • Мухаровська Н. І. Роль засобів рольової/ділової гри в розвитку комунікативних умінь студентів-медиків / Н. І. Мухаровська // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук.-метод. праць. – Житомир: ФОП Левковець, 2014. – С. 277 – 289.
 • 2013

 • Мухаровська Н. І. Умови розвитку креативності викладача / Н. І. Мухаровська // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 17-18 жовтня 2013 р.). – Житомир, 2013. – С. 121 – 125.

2020

XXIX МІЖНАРОДНA НАУКОВА Інтернет-конференція «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Сертифікат

Підвищення кваліфікації завідувачів методичного (педагогічного) кабінету закладу фахової передвищої освіти «Сучасні методологічні та дидактичні засади організації інноваційного освітнього середовища в умовах діджиталізації освітнього процесу»16
Програма підвищення кваліфікації

Сертифікат

Подяка управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради

Інші

Педагогічний оскар у номінації "Інноваційна діяльність структурних підрозділів"
КАТАЛОГ КРАЩИХ ТВОРЧИХ РОБІТ КОНКУРСУ “ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР – 2020”

МОН (грамота, подяка, диплом)


2019

Інтенсивні педагогічні технології у викладанні спеціальних дисциплін24

Сертифікат

Як у закладі сформувати систему забезпечення якості освіти

Сертифікат

Українсько-німецька науково-практична конференція "Особливості організації медико-соціальної догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині"

Сертифікат

Семінар-тренінг "Метологічні особливості підготовки молодших спеціалістів в умовах модернізації освіти в Україні"

Сертифікат

Сьомий Всеукраїнський психологічний фестиваль "Паросток"80

Сертифікат


2018

XX МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Сертифікат

Подяка міського голови до Дня працівників освіти

Інші

Міжрегіональна науково-практична конференція "Проблема раку в сучасному суспільстві"

Сертифікат

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору"

Сертифікат