Мухаровська Н.І.

Балів рейтингу - 35 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 32

Остання атестація 07-04-2022
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Кваліфікаційна категорія методистаметодист вищої категорії
Підвищення кваліфікації
«Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» (16) 12-2022
«Методологічні засади організації професійного розвитку педагогічних працівників в умовах оновленого змісту освіти» (16) 11-2022

2022


2021


2020


2019


2018


2017

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Зарубіжна література Л47, Л46
Зарубіжна література С84
Культурологія Л45
Мистецтво Л46, Л47
Українська мова Л47
Українська мова (за професійним спрямуванням) Л44
Українська мова (за професійним спрямуванням) С82
2021-2022 н.р.
Зарубіжна література С83
Зарубіжна література Л45
Культурологія Л44
Культурологія С82
Мистецтво Л45
Українська мова С83
Українська мова (за професійним спрямуванням) Л43
Українська мова (за професійним спрямуванням) С81
2020-2021 н.р.
Зарубіжна література С82
Зарубіжна література Л44
Культурологія С81
Культурологія Л43
Мистецтво Л44
Українська мова за професійним спрямуванням C80
Українська мова за професійним спрямуванням Л42
2019-2020 н.р.
Зарубіжна література Л43
Зарубіжна література С81
Культурологія C80
Мистецтво C80
Мистецтво Л43
Українська мова за професійним спрямуванням Л40, Л41
Українська мова за професійним спрямуванням С79

  2021

 • Мухаровська Н. І., Зінчук І. С. Формування у студентів інформаційно-цифрової компетентності засобами навчальної хмари «ICloud» / Н. І. Мухаровська, І. С. Зінчук // Актуальні проблеми методології вищої та фахової передвищої медичної (фармацевтичної) освіти: сучасні виклики та нові можливості: матеріали Міжнародної наук-метод. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Черкаси, 15 жовтня 2021 р.). – Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2021. – С. 280 – 283.
 • Алла Боришкевич, Наталія Мухаровська Скрайбінг як метод активації освітнього процесу в організації позааудиторної роботи студентів медичних фахових коледжів / А. Боришкевич, Н. Мухаровська // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХIX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 2 грудня 2020 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2020. – № 29 – с.91 - 93.
 • 2020

 • Мухаровська Н.І., Зінчук І.С., Стаднік М.М. Організація навчально-методичної роботи Новоград-Волинського медичного фахового коледжу Житомирської обласної ради в інформаційно-мережевій системі «lCloud» [навчальна хмара]/Н.І.Мухаровська, І.С.Зінчук, М.М. Стаднік//: Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика: зб.наук.праць (Київ, 18 червня 2020р.).– Київ, 2020.– №00 – с.000
 • 2019

 • Солодовник О.В., Мухаровська Н.І., Стаднік М.М. Використання інформаційно-мережевої системи закладу освіти як елементу внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу / О.В. Солодовник, Н.І. Мухаровська, М.М. Стаднік//: Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 145-річчю заснування навчального закладу (Житомир, 24-25 жовтня, 2019р.).– Житомир, 2019.– с.316-318.
 • 2018

 • Мухаровська Н.І., Зінчук І.С. Здійснення аналізу обсягу і якості виконання науково-методичної роботи у закладах вищої освіти/Н.І.Мухаровська, І.С.Зінчук//: Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 30 листопада 2018р.).– Переяслав-Хмельницький, 2018.– №20 – с.315-318.
 • Наталія Мухаровська ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ/Н. Мухаровська//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.103-107.
 • Мухаровська Н.І., Кравченко Д. FRANZ KAFKA: LIEBE ZUM LEIDEN/ Н.Мухаровська, Д.Кравченко// Відомі та невідомі сторінки європейської, британської, американської та української літератури: матеріали обласної літературної науково-практичної конференції: зб. наук. праць (Новоград-Волинський, 30 листопада 2017 р.). – Новоград-Волинський, 2017. – С. 33 – 38.
 • 2017

 • Мухаровська Н. І., Гутель О. В., Стаднік М. М. Пріоритетні напрями розвитку сучасного навчального закладу шляхом інтеграції передових інформаційно-мережевих технологій у навчально-виховний процес / Н. І. Мухаровська, О. В. Гутель, М. М. Стаднік // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 153 – 157.
 • 2016

 • Мухаровська Н. І., Гутель О. В., Стаднік М. М. Напрями розвитку навчального закладу засобами сучасних інформаційно-мережевих систем / Н. І. Мухаровська, О. В. Гутель, М. М. Стаднік // Інформаційно-інтерактивні технології як засіб вдосконалення навчально-виховного процесу: матеріали Міжрегіональної наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Новоград-Волинський, 8 грудня 2016 р.). – Новоград-Волинський, 2016. – С. 35 – 38.
 • Мухаровська Н., Меркур'єва К., Бондарчук Н. Medical slang as a part of professional language competence of medical workers / Н. Мухаровська, К. Меркур'єва, Н. Бондарчук // Професійні мовні компетенції сучасного фахівця: матеріали Міжвузівської студентської наук-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 16 листопада 2016 р.). – Житомир, 2016. – С. 4 – 5.
 • Мухаровська Н., Савчук Н., Чаплигіна О. The ways to success in humanitarian sciences / Н. Мухаровська, Н. Савчук, О. Чаплигіна // Професійні мовні компетенції сучасного фахівця: матеріали Міжвузівської студентської наук-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 16 листопада 2016 р.). – Житомир, 2016. – С. 4 – 5.
 • Мухаровська Н., Стаднік М. Інтеграція передових інформаційно-мережевих технологій у навчально-виховний процес сучасного навчального закладу/ Н. Мухаровська, М. Стаднік // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 14 жовтня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 26. – С. 204 – 207.
 • Мухаровська Н. І. Розвиток уміння оперувати способами пошуку інформації, використовуючи інформаційні технології при викладанні німецької мови / Н. І. Мухаровська // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 179 – 181.
 • 2014

 • Солодовник О. В., Сайчук Г. І., Мухаровська Н. І. Формування професійного мовлення студентів – майбутніх спеціалістів галузі охорони здоров’я / О. В. Солодовник, Г. І. Сайчук, Н. І. Мухаровська // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук.-метод. праць. – Житомир: ФОП Левковець, 2014. – С. 310 – 321.
 • Мухаровська Н. І. Роль засобів рольової/ділової гри в розвитку комунікативних умінь студентів-медиків / Н. І. Мухаровська // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук.-метод. праць. – Житомир: ФОП Левковець, 2014. – С. 277 – 289.
 • 2013

 • Мухаровська Н. І. Умови розвитку креативності викладача / Н. І. Мухаровська // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 17-18 жовтня 2013 р.). – Житомир, 2013. – С. 121 – 125.

2022

«Впровадження інноваційних технологій в освітній процес»
«Впровадження інноваційних технологій в освітній процес»16

Сертифікат

«Методологічні засади організації професійного розвитку педагогічних працівників в умовах оновленого змісту освіти»
«Методологічні засади організації професійного розвитку педагогічних працівників в умовах оновленого змісту освіти»16
Підвищення кваліфікації завідувачів методичних (педагогічних) кабінетів, методистів закладів фахової передвищої освіти 2022

Сертифікат


2021

Міжнародне онлайн-стажування
Міжнародне онлайн-стажування72

Сертифікат

Міжнародна науково-методична інтернет-конференція "Актуальні проблеми методології вищої та фахової передвищої медичної освіти"
Міжнародна науково-методична інтернет-конференція "Актуальні проблеми методології вищої та фахової передвищої медичної освіти"
Наукова діяльність

Сертифікат


2020

XXIX МІЖНАРОДНA НАУКОВА Інтернет-конференція «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
XXIX МІЖНАРОДНA НАУКОВА Інтернет-конференція «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Сертифікат

Підвищення кваліфікації завідувачів методичного (педагогічного) кабінету закладу фахової передвищої освіти «Сучасні методологічні та дидактичні засади організації інноваційного освітнього середовища в умовах діджиталізації освітнього процесу»
Підвищення кваліфікації завідувачів методичного (педагогічного) кабінету закладу фахової передвищої освіти «Сучасні методологічні та дидактичні засади організації інноваційного освітнього середовища в умовах діджиталізації освітнього процесу»16
Програма підвищення кваліфікації

Сертифікат

Подяка управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради
Подяка управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради

Інші

Педагогічний оскар у номінації "Інноваційна діяльність структурних підрозділів"
Педагогічний оскар у номінації "Інноваційна діяльність структурних підрозділів"
КАТАЛОГ КРАЩИХ ТВОРЧИХ РОБІТ КОНКУРСУ “ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР – 2020”

МОН (грамота, подяка, диплом)


2019

Інтенсивні педагогічні технології у викладанні спеціальних дисциплін
Інтенсивні педагогічні технології у викладанні спеціальних дисциплін24

Сертифікат

Як у закладі сформувати систему забезпечення якості освіти
Як у закладі сформувати систему забезпечення якості освіти

Сертифікат

Українсько-німецька науково-практична конференція "Особливості організації медико-соціальної догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині"
Українсько-німецька науково-практична конференція "Особливості організації медико-соціальної догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині"

Сертифікат

Семінар-тренінг "Метологічні особливості підготовки молодших спеціалістів в умовах модернізації освіти в Україні"
Семінар-тренінг "Метологічні особливості підготовки молодших спеціалістів в умовах модернізації освіти в Україні"

Сертифікат

Сьомий Всеукраїнський психологічний фестиваль "Паросток"
Сьомий Всеукраїнський психологічний фестиваль "Паросток"80

Сертифікат


2018

XX МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
XX МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Сертифікат

Подяка міського голови до Дня працівників освіти
Подяка міського голови до Дня працівників освіти

Інші

Міжрегіональна науково-практична конференція "Проблема раку в сучасному суспільстві"
Міжрегіональна науково-практична конференція "Проблема раку в сучасному суспільстві"

Сертифікат

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору"
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору"

Сертифікат