Мухаровська Н.І.

Балів рейтингу - 68 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 78

Остання атестація 07-04-2022
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Кваліфікаційна категорія методистаметодист вищої категорії
Підвищення кваліфікації
Практичний семінар «Духовно-моральне виховання як основа гармонійного розвитку особистості» (16) 10-2023
«Створення сучасного освітнього середовища (з уточненням категорій, напрямів, компетентностей тощо)» (30) 09-2023
«Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» (16) 12-2022
«Методологічні засади організації професійного розвитку педагогічних працівників в умовах оновленого змісту освіти» (16) 11-2022

2024


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017

1995-1999 - навчання у найкращому педагогічному училищі ім.Івана Франка у м. Коростишів Житомирської області; вчитель початкових класів, вихователь ГПД

1999-2004 - вихователь дитячого садка #11 

1999-2004 - навчання в Житомирському педагогічному університеті ім.Івана Франка; вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, німецької мови та літератури

2004-2005 - викладач української мови і літератури, німецької мови Новоград-Волинського промислово-економічного технікуму

2005-2007 - викладач німецької мови Новоград-Волинського економіко-гуманітарного коледжу

2022 - сьогодні – виконавчий директор ПП «ЛКЛАУД»

2007 - сьогодні - заступник директора з гуманітарної освіти і виховання, викладач Звягельського медичного фахового коледжу

 

ПредметГрупи
2023-2024 н.р.
Зарубіжна література С86
Зарубіжна література Л50, Л49
Мистецтво Л49
Українська мова Л50
Українська мова С86
Українська мова (за професійним спрямуванням) Л45
Українська мова (за професійним спрямуванням) С83
Українська мова (за професійним спрямуванням) Л48
2022-2023 н.р.
Зарубіжна література Л47, Л46
Зарубіжна література С84
Культурологія Л45
Мистецтво Л46, Л47
Українська мова Л47
Українська мова (за професійним спрямуванням) Л44
Українська мова (за професійним спрямуванням) С82
2021-2022 н.р.
Зарубіжна література С83
Зарубіжна література Л45
Культурологія Л44
Культурологія С82
Мистецтво Л45
Українська мова С83
Українська мова (за професійним спрямуванням) Л43
Українська мова (за професійним спрямуванням) С81
2020-2021 н.р.
Зарубіжна література С82
Зарубіжна література Л44
Культурологія Л43
Культурологія С81
Мистецтво Л44
Українська мова за професійним спрямуванням C80
Українська мова за професійним спрямуванням Л42

  2021

 • Мухаровська Н. І., Зінчук І. С. Формування у студентів інформаційно-цифрової компетентності засобами навчальної хмари «ICloud» / Н. І. Мухаровська, І. С. Зінчук // Актуальні проблеми методології вищої та фахової передвищої медичної (фармацевтичної) освіти: сучасні виклики та нові можливості: матеріали Міжнародної наук-метод. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Черкаси, 15 жовтня 2021 р.). – Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2021. – С. 280 – 283.
 • Алла Боришкевич, Наталія Мухаровська Скрайбінг як метод активації освітнього процесу в організації позааудиторної роботи студентів медичних фахових коледжів / А. Боришкевич, Н. Мухаровська // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХIX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 2 грудня 2020 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2020. – № 29 – с.91 - 93.
 • 2020

 • Мухаровська Н.І., Зінчук І.С., Стаднік М.М. Організація навчально-методичної роботи Новоград-Волинського медичного фахового коледжу Житомирської обласної ради в інформаційно-мережевій системі «lCloud» [навчальна хмара]/Н.І.Мухаровська, І.С.Зінчук, М.М. Стаднік//: Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика: зб.наук.праць (Київ, 18 червня 2020р.).– Київ, 2020.– №00 – с.000
 • 2019

 • Солодовник О.В., Мухаровська Н.І., Стаднік М.М. Використання інформаційно-мережевої системи закладу освіти як елементу внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу / О.В. Солодовник, Н.І. Мухаровська, М.М. Стаднік//: Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 145-річчю заснування навчального закладу (Житомир, 24-25 жовтня, 2019р.).– Житомир, 2019.– с.316-318.
 • 2018

 • Мухаровська Н.І., Зінчук І.С. Здійснення аналізу обсягу і якості виконання науково-методичної роботи у закладах вищої освіти/Н.І.Мухаровська, І.С.Зінчук//: Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 30 листопада 2018р.).– Переяслав-Хмельницький, 2018.– №20 – с.315-318.
 • Наталія Мухаровська ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ/Н. Мухаровська//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.103-107.
 • Мухаровська Н.І., Кравченко Д. FRANZ KAFKA: LIEBE ZUM LEIDEN/ Н.Мухаровська, Д.Кравченко// Відомі та невідомі сторінки європейської, британської, американської та української літератури: матеріали обласної літературної науково-практичної конференції: зб. наук. праць (Новоград-Волинський, 30 листопада 2017 р.). – Новоград-Волинський, 2017. – С. 33 – 38.
 • 2017

 • Мухаровська Н. І., Гутель О. В., Стаднік М. М. Пріоритетні напрями розвитку сучасного навчального закладу шляхом інтеграції передових інформаційно-мережевих технологій у навчально-виховний процес / Н. І. Мухаровська, О. В. Гутель, М. М. Стаднік // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 153 – 157.
 • 2016

 • Мухаровська Н. І., Гутель О. В., Стаднік М. М. Напрями розвитку навчального закладу засобами сучасних інформаційно-мережевих систем / Н. І. Мухаровська, О. В. Гутель, М. М. Стаднік // Інформаційно-інтерактивні технології як засіб вдосконалення навчально-виховного процесу: матеріали Міжрегіональної наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Новоград-Волинський, 8 грудня 2016 р.). – Новоград-Волинський, 2016. – С. 35 – 38.
 • Мухаровська Н., Меркур'єва К., Бондарчук Н. Medical slang as a part of professional language competence of medical workers / Н. Мухаровська, К. Меркур'єва, Н. Бондарчук // Професійні мовні компетенції сучасного фахівця: матеріали Міжвузівської студентської наук-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 16 листопада 2016 р.). – Житомир, 2016. – С. 4 – 5.
 • Мухаровська Н., Савчук Н., Чаплигіна О. The ways to success in humanitarian sciences / Н. Мухаровська, Н. Савчук, О. Чаплигіна // Професійні мовні компетенції сучасного фахівця: матеріали Міжвузівської студентської наук-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 16 листопада 2016 р.). – Житомир, 2016. – С. 4 – 5.
 • Мухаровська Н., Стаднік М. Інтеграція передових інформаційно-мережевих технологій у навчально-виховний процес сучасного навчального закладу/ Н. Мухаровська, М. Стаднік // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 14 жовтня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 26. – С. 204 – 207.
 • Мухаровська Н. І. Розвиток уміння оперувати способами пошуку інформації, використовуючи інформаційні технології при викладанні німецької мови / Н. І. Мухаровська // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 179 – 181.
 • 2014

 • Солодовник О. В., Сайчук Г. І., Мухаровська Н. І. Формування професійного мовлення студентів – майбутніх спеціалістів галузі охорони здоров’я / О. В. Солодовник, Г. І. Сайчук, Н. І. Мухаровська // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук.-метод. праць. – Житомир: ФОП Левковець, 2014. – С. 310 – 321.
 • Мухаровська Н. І. Роль засобів рольової/ділової гри в розвитку комунікативних умінь студентів-медиків / Н. І. Мухаровська // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук.-метод. праць. – Житомир: ФОП Левковець, 2014. – С. 277 – 289.
 • 2013

 • Мухаровська Н. І. Умови розвитку креативності викладача / Н. І. Мухаровська // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 17-18 жовтня 2013 р.). – Житомир, 2013. – С. 121 – 125.

2022

«Впровадження інноваційних технологій в освітній процес»
«Впровадження інноваційних технологій в освітній процес»16

Сертифікат

«Методологічні засади організації професійного розвитку педагогічних працівників в умовах оновленого змісту освіти»
«Методологічні засади організації професійного розвитку педагогічних працівників в умовах оновленого змісту освіти»16
Підвищення кваліфікації завідувачів методичних (педагогічних) кабінетів, методистів закладів фахової передвищої освіти 2022

Сертифікат


2021

Міжнародне онлайн-стажування
Міжнародне онлайн-стажування72

Сертифікат

Міжнародна науково-методична інтернет-конференція "Актуальні проблеми методології вищої та фахової передвищої медичної освіти"
Міжнародна науково-методична інтернет-конференція "Актуальні проблеми методології вищої та фахової передвищої медичної освіти"
Наукова діяльність

Сертифікат


2020

XXIX МІЖНАРОДНA НАУКОВА Інтернет-конференція «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
XXIX МІЖНАРОДНA НАУКОВА Інтернет-конференція «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Сертифікат

Підвищення кваліфікації завідувачів методичного (педагогічного) кабінету закладу фахової передвищої освіти «Сучасні методологічні та дидактичні засади організації інноваційного освітнього середовища в умовах діджиталізації освітнього процесу»
Підвищення кваліфікації завідувачів методичного (педагогічного) кабінету закладу фахової передвищої освіти «Сучасні методологічні та дидактичні засади організації інноваційного освітнього середовища в умовах діджиталізації освітнього процесу»16
Програма підвищення кваліфікації

Сертифікат

Подяка управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради
Подяка управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради

Інші

Педагогічний оскар у номінації "Інноваційна діяльність структурних підрозділів"
Педагогічний оскар у номінації "Інноваційна діяльність структурних підрозділів"
КАТАЛОГ КРАЩИХ ТВОРЧИХ РОБІТ КОНКУРСУ “ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР – 2020”

МОН (грамота, подяка, диплом)


2019

Інтенсивні педагогічні технології у викладанні спеціальних дисциплін
Інтенсивні педагогічні технології у викладанні спеціальних дисциплін24

Сертифікат

Як у закладі сформувати систему забезпечення якості освіти
Як у закладі сформувати систему забезпечення якості освіти

Сертифікат

Українсько-німецька науково-практична конференція "Особливості організації медико-соціальної догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині"
Українсько-німецька науково-практична конференція "Особливості організації медико-соціальної догляду паліативних пацієнтів в Україні та Німеччині"

Сертифікат

Семінар-тренінг "Метологічні особливості підготовки молодших спеціалістів в умовах модернізації освіти в Україні"
Семінар-тренінг "Метологічні особливості підготовки молодших спеціалістів в умовах модернізації освіти в Україні"

Сертифікат

Сьомий Всеукраїнський психологічний фестиваль "Паросток"
Сьомий Всеукраїнський психологічний фестиваль "Паросток"80

Сертифікат


2018

XX МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
XX МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Сертифікат

Подяка міського голови до Дня працівників освіти
Подяка міського голови до Дня працівників освіти

Інші

Міжрегіональна науково-практична конференція "Проблема раку в сучасному суспільстві"
Міжрегіональна науково-практична конференція "Проблема раку в сучасному суспільстві"

Сертифікат

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору"
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору"

Сертифікат