Зінчук І.С.

Балів рейтингу - 204 / 100

Годин підвищення кваліфікації - 160

Остання атестація 26-03-2019
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст Ⅰ категорії
Кваліфікаційна категорія методистаметодист I категорії
Підвищення кваліфікації
Створення сучасного освітнього середовища (з уточненням категорій, напрямів, компетентностей тощо) (30) 02-2023
Методи активізації навчального процесу: сучасні тренди (30) 02-2022
Розвиток професійних компетентностей сучасного педагогічного працівника (30) 04-2021
Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі (30) 11-2020
«Сучасні методологічні та дидактичні засади організації інноваційного освітнього середовища в умовах діджиталізації освітнього процесу» (16) 10-2020
Інтенсивні педагогічні технології при викладанні дисциплін (24) 10-2019

2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Історія та культура України С85
Історія та культура України Л48
Історія України Л47
Історія України Л45
Всесвітня історія Л47, Л46
Всесвітня історія С84
Мистецтво С84
Основи права Л45
Основи права С85
Основи права Л48
Основи правознавства С83
2021-2022 н.р.
Історія України Л45
Історія України Л44
Всесвітня історія Л45
Всесвітня історія С83
Мистецтво С83
Основи права Л44
Основи правознавства С82
2020-2021 н.р.
Історія України Л43
Історія України Л44
Всесвітня історія Л44
Всесвітня історія С82
Мистецтво С82
Основи права Л43
Основи правознавства С81
2019-2020 н.р.
Історія України Л42
Історія України Л43
Всесвітня історія С81
Всесвітня історія Л43
Мистецтво С81
Основи права Л42

  2022

 • Зінчук І. Формування інформаційно-цифрової компетентності студентів у процесі змішаного навчання. Сучасна освіта: стратегії та технології навчання: зб. наук. праць / наук. ред. О. І. Шапран. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2022. С. 101–106.
 • 2021

 • Мухаровська Н. І., Зінчук І. С. Формування у студентів інформаційно-цифрової компетентності засобами навчальної хмари «ICloud» / Н. І. Мухаровська, І. С. Зінчук // Актуальні проблеми методології вищої та фахової передвищої медичної (фармацевтичної) освіти: сучасні виклики та нові можливості: матеріали Міжнародної наук-метод. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Черкаси, 15 жовтня 2021 р.). – Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2021. – С. 280 – 283.
 • 2020

 • Мухаровська Н.І., Зінчук І.С., Стаднік М.М. Організація навчально-методичної роботи Новоград-Волинського медичного фахового коледжу Житомирської обласної ради в інформаційно-мережевій системі «lCloud» [навчальна хмара]/Н.І.Мухаровська, І.С.Зінчук, М.М. Стаднік//: Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика: зб.наук.праць (Київ, 18 червня 2020р.).– Київ, 2020.– №00 – с.000
 • 2018

 • Мухаровська Н.І., Зінчук І.С. Здійснення аналізу обсягу і якості виконання науково-методичної роботи у закладах вищої освіти/Н.І.Мухаровська, І.С.Зінчук//: Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 30 листопада 2018р.).– Переяслав-Хмельницький, 2018.– №20 – с.315-318.
 • Ірина Зінчук АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ/І.Зінчук//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.51-56.
 • 2017

 • Солодовник С. В., Зінчук І. С. Формування ключових компетенцій у молодших спеціалістів медичного коледжу на компетентнісній основі / С. В. Солодовник, І. С. Зінчук // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 189 – 192.
 • 2016

 • Зінчук І. С. Застосування сучасних методів і технологій навчання при викладанні основ права у медичному коледжі / І. С. Зінчук // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 91 – 93.

2022

Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих "
Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих "15

Сертифікат


2021

Міжнародна науково-методична інтернет-конференція "Актуальні проблеми методології вищої та фахової передвищої медичної освіти"
Міжнародна науково-методична інтернет-конференція "Актуальні проблеми методології вищої та фахової передвищої медичної освіти"
Детальніше

Сертифікат

Грамота Управління освіти і науки Новоград-волинської міської ради
Грамота Управління освіти і науки Новоград-волинської міської ради

Інші


2020

Грамота Житомирської обласної ради
Грамота Житомирської обласної ради

Управління освіти облдержадміністрації

Педагогічний оскар-2020 у номінації "Інноваційна діяльність структурних підрозділів"
Педагогічний оскар-2020 у номінації "Інноваційна діяльність структурних підрозділів"
КАТАЛОГ КРАЩИХ ТВОРЧИХ РОБІТ КОНКУРСУ “ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР – 2020”

МОН (грамота, подяка, диплом)

Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар "Психологічна служба в системі освіти України"
Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар "Психологічна служба в системі освіти України"4

Сертифікат


2019

Педагогічний тренінг "Професійне зростання викладачів - практико-орієнтований підхід"
Педагогічний тренінг "Професійне зростання викладачів - практико-орієнтований підхід"30

Сертифікат

Стажування "Інтенсивні педагогічні технології при викладанні дисциплін"
Стажування "Інтенсивні педагогічні технології при викладанні дисциплін"24

Сертифікат

Семінар-тренінг "Метологічні особливості підготовки молодших спеціалістів в умовах модернізації освіти в Україні"
Семінар-тренінг "Метологічні особливості підготовки молодших спеціалістів в умовах модернізації освіти в Україні"8

Сертифікат

Сьомий Всеукраїнський психологічний фестиваль "Паросток"
Сьомий Всеукраїнський психологічний фестиваль "Паросток"80

Сертифікат


2018

XX МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
XX МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Сертифікат

Міжрегіональна науково-практична конференція "Проблема раку в сучасному суспільстві"
Міжрегіональна науково-практична конференція "Проблема раку в сучасному суспільстві"

Сертифікат

Подяка за високий рівень підготовки студентки Житомирського державного університету імені Івана Франка
Подяка за високий рівень підготовки студентки Житомирського державного університету імені Івана Франка

Інші

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору"
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору"

Сертифікат