Зінчук І.С.

Балів рейтингу - 96 / 100

Годин підвищення кваліфікації - 100

Остання атестація 26-03-2019
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст Ⅰ категорії
Кваліфікаційна категорія методистаметодист I категорії
Підвищення кваліфікації
Розвиток професійних компетентностей сучасного педагогічного працівника (30) 04-2021
Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі (30) 11-2020
«Сучасні методологічні та дидактичні засади організації інноваційного освітнього середовища в умовах діджиталізації освітнього процесу» (16) 10-2020
Інтенсивні педагогічні технології при викладанні дисциплін (24) 10-2019

2021


2020


2019


2018


2017

ПредметГрупи
2021-2022 н.р.
Історія України Л45, Л44
Всесвітня історія Л45, С83, С82, Л44
Мистецтво С83, С82
Основи права Л44
Основи правознавства С82
2020-2021 н.р.
Історія України Л44, Л43
Всесвітня історія С82, Л44, Л43, С81
Мистецтво С82, С81
Основи права Л44, Л43
Основи правознавства С82, С81
2019-2020 н.р.
Історія України Л43, Л42
Всесвітня історія Л43, С81, Л42
Мистецтво С81
Основи права Л43, Л42
Основи правознавства С81
2018-2019 н.р.
Історія України Л42, Л40, Л41, С79
Всесвітня історія Л42, C80, Л40, Л41, С79
Основи права Л42, Л40, Л41
Основи правознавства C80, С79
2017-2018 н.р.
Історія України Л40, Л41, С79
Всесвітня історія Л40, Л41, С79
Основи права Л40, Л41, Л38, Л39, Л37
Основи правознавства С79, С78, С77
Тем для тестування - 175 Кількість питань - 2875
ПредметЕлектронний підручник
1 Історія України 94%
2 Всесвітня історія 87%
3 Всесвітня історія 86%
4 Мистецтво 100%
5 Основи права 90%
6 Основи правознавства 94%
7 Історія України 84%

    2020

  • Мухаровська Н.І., Зінчук І.С., Стаднік М.М. Організація навчально-методичної роботи Новоград-Волинського медичного фахового коледжу Житомирської обласної ради в інформаційно-мережевій системі «lCloud» [навчальна хмара]/Н.І.Мухаровська, І.С.Зінчук, М.М. Стаднік//: Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика: зб.наук.праць (Київ, 18 червня 2020р.).– Київ, 2020.– №00 – с.000
  • 2018

  • Мухаровська Н.І., Зінчук І.С. Здійснення аналізу обсягу і якості виконання науково-методичної роботи у закладах вищої освіти/Н.І.Мухаровська, І.С.Зінчук//: Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 30 листопада 2018р.).– Переяслав-Хмельницький, 2018.– №20 – с.315-318.
  • Ірина Зінчук АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ/І.Зінчук//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.51-56.
  • 2017

  • Солодовник С. В., Зінчук І. С. Формування ключових компетенцій у молодших спеціалістів медичного коледжу на компетентнісній основі / С. В. Солодовник, І. С. Зінчук // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 189 – 192.
  • 2016

  • Зінчук І. С. Застосування сучасних методів і технологій навчання при викладанні основ права у медичному коледжі / І. С. Зінчук // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 91 – 93.

2020

Грамота Житомирської обласної ради

Управління освіти облдержадміністрації

Педагогічний оскар-2020 у номінації "Інноваційна діяльність структурних підрозділів"
КАТАЛОГ КРАЩИХ ТВОРЧИХ РОБІТ КОНКУРСУ “ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР – 2020”

МОН (грамота, подяка, диплом)

Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар "Психологічна служба в системі освіти України"4

Сертифікат


2019

Педагогічний тренінг "Професійне зростання викладачів - практико-орієнтований підхід"30

Сертифікат

Стажування "Інтенсивні педагогічні технології при викладанні дисциплін"24

Сертифікат

Семінар-тренінг "Метологічні особливості підготовки молодших спеціалістів в умовах модернізації освіти в Україні"8

Сертифікат

Сьомий Всеукраїнський психологічний фестиваль "Паросток"80

Сертифікат


2018

XX МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Сертифікат

Міжрегіональна науково-практична конференція "Проблема раку в сучасному суспільстві"

Сертифікат

Подяка за високий рівень підготовки студентки Житомирського державного університету імені Івана Франка

Інші

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору"

Сертифікат