Мороз Н.О.

Балів рейтингу - 59 / 140

Годин підвищення кваліфікації -

Остання атестація 22-04-2020
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист

2020


2019


2018


2017


2016

ПредметГрупи
2021-2022 н.р.
Безпека життєдіяльності С81, Л44, C80, Л43
Основи охорони праці та охорона праці в галузі Л43, C80
2020-2021 н.р.
Безпека життєдіяльності C80, Л43
Основи охорони праці та охорона праці в галузі Л43, C80, Л42, С79
2019-2020 н.р.
Безпека життєдіяльності С77, С78
Основи охорони праці та охорона праці в галузі С78, С77
Основи охорони праці та охорона праці в галузі Л40, Л41
2018-2019 н.р.
Безпека життєдіяльності С77, С78, С75, Л38, С74, Л37, Л39
Основи охорони праці та охорона праці в галузі С78, С77, С75, С74, Л37
Основи охорони праці та охорона праці в галузі Л39, Л38
2017-2018 н.р.
Безпека життєдіяльності С75, Л38, С74, Л37, Л39
Основи охорони праці та охорона праці в галузі С75, С74, Л37, С76, Л36, С72, С71
Основи охорони праці та охорона праці в галузі Л39, Л38, Л34, Л33
Тем для тестування - 27 Кількість питань - 762
ПредметЕлектронний підручник
1 Основи охорони праці та охорона праці в галузі 100%
2 Основи охорони праці та охорона праці в галузі 95%
3 Безпека життєдіяльності 94%

    2020

  • Мороз Н.О. Використання сучасних інтерактивних технологій навчання під час викладання «Охорони праці в галузі» у медичному коледжі: зб.наук.праць VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих»/Т.Ю.Паламарчук // Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих. – Переяслав, 2020. – с. 126 –130.
  • 2017

  • Карпук С. М., Мороз Н. О. Використання потенціалу навчальної дисципліни «Сімейна медицина» у формуванні здорового способу життя студентів / С. М. Карпук, Н. О. Мороз // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 125 – 130.

2018

Інші