Нємцева Н.В.

Балів рейтингу - 0 / 60

Годин підвищення кваліфікації -

Остання атестація 01-09-2022
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст
ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Географія С84
2021-2022 н.р.
Географія Л45
Тем для тестування - 7 Кількість питань - 229
ПредметЕлектронний підручник
1 Географія 97.73%
2 Географія 92.89%

    2015

  • Нємцева Н. Мінливий світ біотехнологій: ризики безпеки / Н. Нємцева // Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю : зб. наук. праць (Житомир-Вінниця, 14-15 травня 2015 р.). – Житомир-Вінниця, 2015. – С. 299 – 302.