Молюк Л.О.

Балів рейтингу - 47 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 90

Остання атестація 10-04-2019
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Підвищення кваліфікації
Зиішане навчання у закладах освіти: тенденції та виклики сьогодення (30) 02-2022
короткострокове підвищення кваліфікації, тема: "Актуальні питання методики викладання навчальних дисциплін та професійних модулів у медичному ВНЗ" (30) 09-2021
Використання безкоштовнихонлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі (30) 09-2020
ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Інфектологія Л44
Невідкладні стани в педіатрії Л43
Педіатрія Л44, Л43
2021-2022 н.р.
Інфектологія Л43
Невідкладні стани в педіатрії Л42
Педіатрія Л42
Педіатрія Л43
2020-2021 н.р.
Невідкладні стани в педіатрії Л40, Л41
Педіатрія Л41, Л40
Педіатрія Л42
2019-2020 н.р.
Невідкладні стани в педіатрії Л39
Невідкладні стани в педіатрії Л37
Педіатрія Л40, Л39, Л41, Л38
Педіатрія Л37
Тем для тестування - 83 Кількість питань - 2192

    2022

  • Молюк Л. О., Марчук А. Клініка Covid-19. Covid-19: медичні та психологічні аспекти: зб. матеріалів регіональної міждисциплінарної студ. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 22 лютого 2022 р.). Житомир, 2022. С. –.
  • 2021

  • Молюк Л. Педагогічне проєктування як інноваційна модель освітнього процесу / Л. Молюк // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали Міжнародної наук-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав, 15 жовтня 2021 р.). – Переяслав, 2021. – № 33 – С. 182 – 185.
  • 2017

  • Молюк Л. О. Технологія проблемного навчання у вищому навчальному закладі / Л. О. Молюк // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 153 – 157.