Гутель О.В.

Балів рейтингу - 69 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 106

Остання атестація 01-04-2020
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Підвищення кваліфікації
«Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» (16) 12-2022
«Методи активізації навчального процесу: сучасні тренди» (30) 02-2022
Розвиток ппрофесійних компетентностей сучасного педагогічного працівника (30) 04-2021
«Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі» (30) 09-2020
ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Інформатика Л46, Л47
Інформатика С84
Медична інформатика С85
Медична інформатика Л48
Основи медичної інформатики Л45
Основи медичної інформатики С83
2021-2022 н.р.
Інформатика Л45
Інформатика С83
Математика С83
Основи медичної інформатики Л44
Основи медичної інформатики С82
2020-2021 н.р.
Інформатика С82
Інформатика Л44
Тем для тестування - 45 Кількість питань - 1316

    2021

  • Гутель О. В. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб оптимізації роботи керівника структурного підрозділу закладу освіти // Інформаційно-інтерактивні технології як засіб удосконалення освітнього процесу: матеріали Міжрегіональної наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Новоград-Волинський, 21-22 квітня 2021 р.). – Новоград-Волинський, НВПЕТ, 2021. – С. 51 – 56.
  • 2017

  • Мухаровська Н. І., Гутель О. В., Стаднік М. М. Пріоритетні напрями розвитку сучасного навчального закладу шляхом інтеграції передових інформаційно-мережевих технологій у навчально-виховний процес / Н. І. Мухаровська, О. В. Гутель, М. М. Стаднік // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 153 – 157.
  • 2016

  • Мухаровська Н. І., Гутель О. В., Стаднік М. М. Напрями розвитку навчального закладу засобами сучасних інформаційно-мережевих систем / Н. І. Мухаровська, О. В. Гутель, М. М. Стаднік // Інформаційно-інтерактивні технології як засіб вдосконалення навчально-виховного процесу: матеріали Міжрегіональної наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Новоград-Волинський, 8 грудня 2016 р.). – Новоград-Волинський, 2016. – С. 35 – 38.
  • Гутель О. В. Упровадження здоров'язберігаючих технологій у систему сучасної вищої освіти як засіб формування перспективного професіонала в галузі медицини / О. В. Гутель // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 69 – 71.
  • 2014

  • Гутель О. Формування здоров’язберігаючої компетенції на заняттях математики / О. Гутель // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 29-30 вересня 2014 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 148 – 153.

2022

Сертифіка науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти
Сертифіка науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти16

Сертифікат


2021

Грамота Управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради
Грамота Управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради

Інші

Міжрегіональна науково-практична конференція "Інформаційно-інтерактивні технології як засіб удосконалення освітнього процесу"
Міжрегіональна науково-практична конференція "Інформаційно-інтерактивні технології як засіб удосконалення освітнього процесу"12
Детальніше

Сертифікат