Котюк Г.І.

Балів рейтингу - 52 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 90

Остання атестація 10-04-2019
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Підвищення кваліфікації
Вчителі (викладачі) української мови та літератури за концепцією "Нова українська школа" (30) 11-2022
"Розвиток професійних компетентностей сучасного педагогічного працівника" (30) 04-2021
Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі (30) 11-2020

2020


2019


2018


2017


2016

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Українська література Л46, Л47
Українська література Л45
Українська література С84
Українська література С83
Українська мова Л47, Л46
Українська мова С84
Українська мова Л45
Українська мова С83
2021-2022 н.р.
Українська література С83, С82
Українська література Л45, Л44
Українська мова С82, С83
Українська мова Л44, Л45
2020-2021 н.р.
Українська література Л44, Л43
Українська література С82, С81
Українська мова Л44, Л43
Українська мова С82, С81
2019-2020 н.р.
Українська література Л42
Українська література С81
Українська література Л43
Українська література C80
Українська мова Л42
Українська мова Л43
Українська мова С81
Українська мова C80
Тем для тестування - 156 Кількість питань - 2614

    2022

  • Котюк Г. Застосування особистісно зорієнтованого навчання при формуванні компетентностей у фаховій передвищій освіті. Сучасна освіта: стратегії та технології навчання: зб. наук. праць / наук. ред. О. І. Шапран. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2022. С. 111–117.
  • 2021

  • Котюк Г. Організація позааудиторної роботи з майбутніми медиками в процесі науково-пошукової роботи / Г. Котюк // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали Міжнародної наук-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав, 15 жовтня 2021 р.). – Переяслав, 2021. – № 33 – С. 174 – 177.
  • 2018

  • Галина Котюк СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ ОСОБИСТІСНО-ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ НА КОМБІНОВАНИХ ЗАНЯТТЯХ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ /Г.Котюк//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.79-84.
  • Котюк Г.І., Петрик О. СОНЕТИ МИКОЛИ ЗЕРОВА У КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ/ Г.І.Котюк, О.Петрик // Відомі та невідомі сторінки європейської, британської, американської та української літератури: матеріали обласної літературної науково-практичної конференції: зб. наук. праць (Новоград-Волинський, 30 листопада 2017 р.). – Новоград-Волинський, 2017. – С. 42 – 47.
  • 2013

  • Котюк Г. І. Використання інноваційних та інтерактивних педагогічних технологій на заняттях української та світової літератури при формуванні життєвих компетентностей студентів медичного коледжу / Г. І. Котюк // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 17-18 жовтня 2013 р.). – Житомир, 2013. – С. 86 – 91.