Оживить живеє слово рідну Україну
Котюк Г.І.

Балів рейтингу - 140 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 156

Остання атестація 10-04-2019
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Підвищення кваліфікації
Інклюзія без ілюзії. Відкриваємо двері до рівних можливостей (6) 02-2024
Фізичне та ментальне здоров'я людини: принципи життєдіяльності у кризових умовах. (30) 10-2023
Українське ділове мовлення (30) 03-2023
Вчителі (викладачі) української мови та літератури за концепцією Нова українська школа (30) 11-2022
"Розвиток професійних компетентностей сучасного педагогічного працівника" (30) 04-2021
Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі (30) 11-2020

2024


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016

Освіта: вища

Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти: спеціаліст 

Освітньо-науковий ступінь (за наявності): немає 

Найменування закладу освіти, який видав документ про освіту: Одеський державний університет ім. І. Мечникова

Спеціальність, зазначена в дипломі: українська мова та література  

Кваліфікація, зазначена в дипломі (додатку до нього): філолог, викладач української мови та літератури

Стаж роботи на посадах педагогічних працівників: 34 роки

Посада: викладач

Професійний шлях:

1984 - 1985 - піонервожата в Новоград-Волинській школі № 1 

1985 - 1990 - навчання в Одеському державному університеті ім. І. Мечникова на філологічному факультеті (відділення української мови та літератури)

1990-2011 - учитель української мови та літератури загальноосвітньої школи № 7 м. Звягель

1996 - 1998 - заступник директора з виховної роботи ЗОШ № 7

2006 - 2010 - методист інформаційно-методичного центру (за сумісництвом) м. Звягель

2010 - 2011 - заступник директора з методичної роботи ЗОШ № 7

2012 - 2024 - викладач української мови та літератури Звягельського медичного фахового коледжу Житомирської обласної ради

 

ПредметГрупи
2023-2024 н.р.
Українська література Л47, Л49, Л46, Л50
Українська література С85, С84, С86
Українська мова Л47, Л49, Л50, Л46
Українська мова С84, С85, С86
2022-2023 н.р.
Українська література С84
Українська література Л47, Л46
Українська література С83
Українська література Л45
Українська мова Л45
Українська мова С83
Українська мова Л46, Л47
Українська мова С84
2021-2022 н.р.
Українська література С83, С82
Українська література Л45, Л44
Українська мова Л45, Л44
Українська мова С83, С82
2020-2021 н.р.
Українська література Л44, Л43
Українська література С82, С81
Українська мова С82, С81
Українська мова Л43, Л44
Тем для тестування - 158 Кількість питань - 2715

    2022

  • Котюк Г. Застосування особистісно зорієнтованого навчання при формуванні компетентностей у фаховій передвищій освіті. Сучасна освіта: стратегії та технології навчання: зб. наук. праць / наук. ред. О. І. Шапран. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2022. С. 111–117.
  • 2021

  • Котюк Г. Організація позааудиторної роботи з майбутніми медиками в процесі науково-пошукової роботи / Г. Котюк // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали Міжнародної наук-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав, 15 жовтня 2021 р.). – Переяслав, 2021. – № 33 – С. 174 – 177.
  • 2018

  • Галина Котюк СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ ОСОБИСТІСНО-ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ НА КОМБІНОВАНИХ ЗАНЯТТЯХ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ /Г.Котюк//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.79-84.
  • Котюк Г.І., Петрик О. СОНЕТИ МИКОЛИ ЗЕРОВА У КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ/ Г.І.Котюк, О.Петрик // Відомі та невідомі сторінки європейської, британської, американської та української літератури: матеріали обласної літературної науково-практичної конференції: зб. наук. праць (Новоград-Волинський, 30 листопада 2017 р.). – Новоград-Волинський, 2017. – С. 42 – 47.
  • 2013

  • Котюк Г. І. Використання інноваційних та інтерактивних педагогічних технологій на заняттях української та світової літератури при формуванні життєвих компетентностей студентів медичного коледжу / Г. І. Котюк // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали наук.-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 17-18 жовтня 2013 р.). – Житомир, 2013. – С. 86 – 91.

2023

Грамота управління освіти і науки Звягельської міської ради
Грамота управління освіти і науки Звягельської міської ради

Інші


2022

Сертифікат
Сертифікат15
Переяслав 2022

Сертифікат


2021

Почесна грамота Новоград-Волинської міської ради
Почесна грамота Новоград-Волинської міської ради

Інші