Кириченко Н.В.

Балів рейтингу - 1 / 140

Годин підвищення кваліфікації -

Остання атестація 08-04-2021
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
ПредметГрупи
2021-2022 н.р.
Іноземна мова Л45, Л44, С83, С82, Л43, С81, Л42, C80
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Л42, С81, Л43, C80
2020-2021 н.р.
Іноземна мова Л44, С82, Л43, С81, Л42, C80
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Л42, С81, Л43, C80
Іноземна мова за професійним спрямуванням Л41, Л40
Англійська мова за проф спрям Л40, С79, Л41
Англійська мова Л41, С79, Л40
2019-2020 н.р.
Іноземна мова Л43, С81, Л42, C80
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Л42, С81, Л43, C80
Іноземна мова за професійним спрямуванням Л41, Л37, Л40
Англійська мова за проф спрям Л40, С79, Л41, Л38, С77, Л39, Л37
Англійська мова за проф спрямуванням С78
Англійська мова Л41, С79, Л40, Л39, С77
2018-2019 н.р.
Іноземна мова Л42, C80
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Л42, C80
Іноземна мова за професійним спрямуванням Л41, Л37, Л40
Англійська мова за проф спрям Л40, С79, Л41, Л38, С77, Л39, Л37, Л34, Л33
Англійська мова за проф спрямуванням С78, Л36
Англійська мова Л41, С79, Л40, Л39, С77
англійська мова за професійним спрям Л36
2017-2018 н.р.
Іноземна мова за професійним спрямуванням Л41, Л37, Л40
Англійська мова за проф спрям Л40, С79, Л41, С77, Л39, Л37, Л34, Л35, Л30, С76, Л31
Англійська мова за проф спрямуванням С78, Л36
Англійська мова Л41, С79, Л40, Л39, С77
англійська мова за професійним спрям Л36
Тем для тестування - 87 Кількість питань - 1611
ПредметЕлектронний підручник
1 Англійська мова за проф спрям 100%
2 Англійська мова за проф спрям 100%
3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 100%
4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 100%
5 Іноземна мова 100%
6 Іноземна мова 100%

  2021

 • Kirichenko N. The ways to success in humanitarian sciences / N. Kirichenko, E. Tychyna // Building Professional Linguistic Competence of Future Specialists: VI Regional Students' Scientific Internet-Conference : book of papers (November 27, 2020 p.). – Zhytomyr: Zhytomyr Medical Institute, 2020. – С. 214 – 218.
 • 2019

 • Кириченко Н.В. Англійські рекламізми у мові українського телебачення/ Н.В. Кириченко, Н.А. Савчук, О.Залуцька/ матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: матеріали 48 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 25 червня 2019 року – Вип. 48 – с. 168 – 170. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 168 – 170.
 • 2018

 • Савчук Н.А., Кириченко Н.В. СОЦІОКУЛЬТУРНА МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ /Савчук Н.А., Кириченко Н.В.//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.266-271.
 • Кириченко Н.В., Савчук Н.А.МОВНЕ ПОРТФОЛІО ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ /Н.Кириченко, Н.Савчук//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.69-74.
 • Кириченко Н.В.,Савчук Н.А. Формування соціокультурної мовної компетенції студентів-медиків на заняттях англійської мови/Савчук Н.А., Кириченко Н.В.//Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 32 – С. 558 – 561.
 • Кириченко Н.В., Бондарчук А. STEPHAN KING’S MYSTERIOUS LITERATURE WORLD/ Н. Кириченко, А.Бондарчук // Відомі та невідомі сторінки європейської, британської, американської та української літератури: матеріали обласної літературної науково-практичної конференції: зб. наук. праць (Новоград-Волинський, 30 листопада 2017 р.). – Новоград-Волинський, 2017. – С. 9 – 13.
 • 2017

 • Кириченко Н. В., Савчук Н. А., Чаплигіна О. Використання ідіоматичних одиниць на позначення частин тіла в різних жанрах англомовного дискурсу / Н. В. Кириченко, Н. А. Савчук, О. Чаплигіна // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 130 – 133.

2021

Microsoft Certified Educator

Сертифікат

Розвиток лексичної компетентності учнів з допомогою потенціалу сучасних автентичних аудіоматеріалів

Сертифікат

Інтерактивна школа творчого вчителя3

Сертифікат

Інструменти якісного управління класом: практичні прийоми та педагогічні техніки2

Сертифікат

4-ий щорічний форум викладачів англійської мови закладів вищої освіти України

Сертифікат

Інтернет-олімпіада "На урок"

Сертифікат

Exam strategies from A to Z20

Сертифікат

How to prepare students for Cambridge Exams and improve your teaching skills1

Сертифікат


2020

Idioms with "Food" component6

Сертифікат

Get prepared for External Independent Evaluation3

Сертифікат


2019

Професійні мовні компетенції сучасного фахівця

Сертифікат

Звітна конференція за результатами пошуково-дослідницької роботи

Сертифікат

Англійські рекламізми у мові українського телебачення

Сертифікат

First Regional Professional Forum for Teaching English Specialist

Сертифікат


2018

Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору

Сертифікат

Формування соціокультурної мовної компетенції студентів-медиків на заняттях англійської мови

Сертифікат


2017

Відомі та невідомі сторінки Британської, Американської, Європейської та Української літератури

Сертифікат