Дуда-Ільчук О.П.

Балів рейтингу - 154 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 160

Остання атестація 11-04-2018
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Підвищення кваліфікації
Новітні педагогічні технології для науково-педагогічних працівників (30) 02-2023
Вчителі (викладачі) хімії (30) 11-2022
Розвиток професійних компетентностей сучасного педагогічного працівника (30) 04-2021
Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти (програма підвищення кваліфікації голів ЦК закладів ФПО) (16) 02-2021
Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі (30) 11-2020
Інтенсивні педагогічні технології у викладанні спеціальних дисциплін (24) 10-2019

2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017

ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Біологія і екологія Л45
Біологія і екологія Л46, Л47
Медична біологія Л45
Медична біологія С83
Медична біологія Л48
Медична біологія С85
Медична хімія Л48
Медична хімія С85
Медична хімія (біоорганічна хімія, біонеорганічна хімія, фізична та колоїдна хімія) С83
Медична хімія (біоорганічна хімія, біонеорганічна хімія, фізична та колоїдна хімія) Л45
Хімія Л46, Л47
Хімія С84
2021-2022 н.р.
Біологія і екологія С82
Біологія і екологія Л44, Л45
Медична біологія Л44
Медична біологія С82
Медична хімія (біоорганічна хімія, біонеорганічна хімія, фізична та колоїдна хімія) С82
Медична хімія (біоорганічна хімія, біонеорганічна хімія, фізична та колоїдна хімія) Л44
Хімія С83
Хімія Л45
2020-2021 н.р.
Біологія і екологія Л44, Л43
Біологія і екологія С81, С82
Мікробіологія Л43
Медична біологія Л43
Медична біологія С81
Медична хімія (біоорганічна хімія, біонеорганічна хімія, фізична та колоїдна хімія) Л43
Медична хімія (біоорганічна хімія, біонеорганічна хімія, фізична та колоїдна хімія) С81
Хімія Л44
Хімія С82
2019-2020 н.р.
Основи екології та профілактичної медицини Л42
Основи екології
та профілактичної медицини
C80
Хімія Л43
Хімія С81

  2022

 • Дуда-Ільчук О. П., Гутель В. В., Дерипапа А. В., Нестерчук В. С. Порівняльний аналіз вмісту нітратів у рослинних продуктах харчування України та Польщі. Міждисциплінарні наукові дослідження в реаліях сьогодення: зб. матеріалів науково-практичної конференції (м. Вінниця, 25-26 листопада 2022 р.). Одеса: Видавництво «Молодий вчений», 2022. С.22–27.
 • Дуда-Ільчук О. П., Дерипапа А., Нестерчук В. Екологічні наслідки бойових дій для природно-заповідного фонду України. Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти: зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. студентів і молодих учених (м. Переяслав, 30-31 травня 2022 р.). Переяслав, 2022. С. 8–10.
 • Дуда-Ільчук О., Дерипапа А., Нестерчук В. Дослідження впливу рідкого мила для рук на тест-об’єкт ряску малу (LEMNA MINOR L.). Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХХІV Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав, 10 січня 2022 р.). Переяслав, 2022. Вип. 34. С. 10–14.
 • 2021

 • Дуда-Ільчук О., Камінська Д., Рудзік В. Дослідження впливу рідких пральних засобів на тест-об’єкт ряску малу (Lemna minor L.) / О. Дуда-Ільчук, Д. Камінська, В. Рудзік // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХХХІІ Міжнародної наук-практ. інтернет конф. : зб. наук. праць (Переяслав, 31 травня 2021 р.). – Переяслав, 2021. – № 32 – С. 174 – 178.
 • Дуда-Ільчук О. Суть та структура, особливості використання педагогічної культури викладачем біології в медичному фаховому коледжі / О. Дуда-Ільчук // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХХХ Міжнародної наук-практ. інтернет конф. : зб. наук. праць (Переяслав, 15 лютого 2021 р.). – Переяслав, 2021. – № 30 – С. 129 – 133.
 • 2019

 • Дуда-Ільчук О., Москальчук Є., Москалець В.Вплив універсальних миючих засобів на тестоб'экт ряску малу (LEMNA MINOR L.)/О.Дуда-Ільчук, Є.Москальчук, В. Москалець//: Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 18 лютого 2019р.).– Переяслав-Хмельницький, 2019.– №21 – с. 12-15.
 • 2018

 • Оксана Дуда-Ільчук ОРГАНІЗАЦІЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ З ХІМІЇ В МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ /О.Дуда-Ільчук//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.45-50.
 • Дуда-Ільчук О., Дейнека М., Шевчук Ю. ВПЛИВ РІДКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ НА ТЕСТ- ОБ’ЄКТ РЯСКУ МАЛУ (LEMNA MINOR L.) / О. Дуда-Ільчук, М. Дейнека, Ю. Шевчук // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХVІІ Міжнарод. наук.- практ. інтернет-конф.:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 30 квітня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 17. –с.381-384.
 • 2017

 • Дуда-Ільчук О., Дейнека М., Шевчук Ю. Вплив СМЗ на тест-об’єкт ряску малу (LEMNA MINOR L.) / О. Дуда-Ільчук, М. Дейнека, Ю. Шевчук // Нові виміри наукового пізнання: матеріали Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 15 травня 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 1 – С. 115 – 118.
 • 2016

 • Дуда-Ільчук О. П., Редько А. Г., Шадріна О. Використання вуглеволокнистих сорбентів як один із методів аплікаційної сорбції / О. П. Дуда-Ільчук, А. Г. Редько, О. Шадріна // Біологічна роль поверхневих та адсорбційних явищ і їх застосування в медицині: матеріали Обласної міжвузівської наук-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 30 листопада 2016 р.). – Житомир, 2016. – С. 23 – 26.
 • Дуда-Ільчук О. Використання міжпредметних зв'язків при викладанні хімії у медичному коледжі / О. Дуда-Ільчук // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 14 жовтня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 26. – С. 144 – 146.
 • Дуда-Ільчук О. П. Використання алгоритмів для розв’язування розрахункових задач з хімії студентами медичного коледжу / О. П. Дуда-Ільчук // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 81 – 83.

2022

Дуда-Ільчук О., Гутель В., Дерипапа А., Нестерчук В. Порівняльний аналіз вмісту нітратів у рослинних продуктах харчування України та Польщі. Міждисциплінарні наукові дослідження в реаліях сьогодення. Матеріали науково-практичної конференції (м. Вінниця, 25-26 листопада 2022 р.). – Одеса: Видавництво «Молодий вчений», 2022. с. 22
Дуда-Ільчук О., Гутель В., Дерипапа А., Нестерчук В. Порівняльний аналіз вмісту нітратів у рослинних продуктах харчування України та Польщі. Міждисциплінарні наукові дослідження в реаліях сьогодення. Матеріали науково-практичної конференції (м. Вінниця, 25-26 листопада 2022 р.). – Одеса: Видавництво «Молодий вчений», 2022. с. 22

Сертифікат

Екологічні наслідки бойових дій для природно-заповідного фонду України. Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти: зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. студентів і молодих учених (м. Переяслав, 30-31 травня 2022 р.). Переяслав, 2022.
Екологічні наслідки бойових дій для природно-заповідного фонду України. Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти: зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. студентів і молодих учених (м. Переяслав, 30-31 травня 2022 р.). Переяслав, 2022.

Сертифікат

Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХХІV Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав, 10 січня 2022 р.). Переяслав, 2022. Стаття: Дослідження впливу рідкого мила для рук на тест-об’єкт ряску малу (LEMNA MINOR L.).
Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХХІV Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав, 10 січня 2022 р.). Переяслав, 2022. Стаття: Дослідження впливу рідкого мила для рук на тест-об’єкт ряску малу (LEMNA MINOR L.).8

Сертифікат


2021

XXXII Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи". Публікація статті за результатами пошуково-дослідницької роботи "ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІДКИХ ПРАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НА ТЕСТ - ОБ'ЄКТ РЯСКУ МАЛУ (LEMNA MINOR L).
XXXII Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи". Публікація статті за результатами пошуково-дослідницької роботи "ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІДКИХ ПРАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НА ТЕСТ - ОБ'ЄКТ РЯСКУ МАЛУ (LEMNA MINOR L).

Сертифікат

XXX Міжнародна науково-практична конференція "Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи. Публікація статті на тему: "Суть та структура, особливості використання педагогічної культури викладачем біології у фаховому медичному коледжі. "
XXX Міжнародна науково-практична конференція "Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи. Публікація статті на тему: "Суть та структура, особливості використання педагогічної культури викладачем біології у фаховому медичному коледжі. "

Сертифікат


2020

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "У світі хімії: до 150 річниці створення Періодичної системи хімічних елементів"
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "У світі хімії: до 150 річниці створення Періодичної системи хімічних елементів"

Сертифікат


2019

ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція"" Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи"
ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція"" Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи"

Сертифікат


2018

XVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція"" Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи"
XVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція"" Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи"

Сертифікат

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору"
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору"

Сертифікат


2017

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "НОВІ ВИМІРИ НАУКОВОГО ПІЗНАВАННЯ"
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "НОВІ ВИМІРИ НАУКОВОГО ПІЗНАВАННЯ"

Сертифікат


2016

Обласна міжвузівська науково-практична конференція
Обласна міжвузівська науково-практична конференція

Сертифікат

ХХVI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ"
ХХVI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ"

Сертифікат

Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації
Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації

Управління освіти облдержадміністрації

І Всеукраїнська науково-практична конференція "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТА МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ"
І Всеукраїнська науково-практична конференція "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТА МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ"

Сертифікат