Дуда-Ільчук О.П.

Балів рейтингу - 76 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 24

Остання атестація 11-04-2018
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Підвищення кваліфікації
Інтенсивні педагогічні технології у викладанні спеціальних дисциплін (24) 10-2019
ПредметГрупи
2020-2021 н.р.
Біологія і екологія Л44, С81, С82, Л43
Мікробіологія Л43
Медична біологія Л43, С81
Медична хімія Л43, С81
Хімія Л44, С82, Л43, С81
2019-2020 н.р.
Біологія і екологія С81, Л43
Мікробіологія Л43
Медична біологія Л43, С81
Медична хімія Л43, С81
Хімія Л43, С81, Л42
Основи екології
та профілактичної медицини
Л42, C80
Хімія C80
2018-2019 н.р.
Медична хімія Л41, Л40
Хімія Л42, Л40, Л41, С79
Основи екології
та профілактичної медицини
Л42, C80
Основи екології та профілактичної медицини С79, Л41, Л40
Хімія C80
2017-2018 н.р.
Медична хімія Л41, Л40, Л39, Л37, С78, С77, Л38
Хімія Л40, Л41, С79
Основи екології та профілактичної медицини С79, Л41, Л40, Л39, С77, Л37, С78, Л38
Тем для тестування - 182 Кількість питань - 2523
ПредметЕлектронний підручник
1 Біологія і екологія 81%
2 Хімія 70%
3 Біологія і екологія 74%
4 Хімія 72%
5 Медична біологія 86%
6 Медична біологія 75%
7 Медична хімія 75%
8 Медична хімія 77%

  2021

 • Дуда-Ільчук О. Суть та структура, особливості використання педагогічної культури викладачем біології в медичному фаховому коледжі / О. Дуда-Ільчук // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХХХ Міжнародної наук-практ. інтернет конф. : зб. наук. праць (Переяслав, 15 лютого 2021 р.). – Переяслав, 2021. – № 30 – С. 129 – 133.
 • 2019

 • Дуда-Ільчук О., Москальчук Є., Москалець В.Вплив універсальних миючих засобів на тестоб'экт ряску малу (LEMNA MINOR L.)/О.Дуда-Ільчук, Є.Москальчук, В. Москалець//: Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи:матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 18 лютого 2019р.).– Переяслав-Хмельницький, 2019.– №21 – с. 12-15.
 • 2018

 • Оксана Дуда-Ільчук ОРГАНІЗАЦІЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ З ХІМІЇ В МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ /О.Дуда-Ільчук//Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.45-50.
 • Дуда-Ільчук О., Дейнека М., Шевчук Ю. ВПЛИВ РІДКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ НА ТЕСТ- ОБ’ЄКТ РЯСКУ МАЛУ (LEMNA MINOR L.) / О. Дуда-Ільчук, М. Дейнека, Ю. Шевчук // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: матеріали ХVІІ Міжнарод. наук.- практ. інтернет-конф.:зб.наук.праць (Переяслав-Хмельницький, 30 квітня 2018 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 17. –с.381-384.
 • 2017

 • Дуда-Ільчук О., Дейнека М., Шевчук Ю. Вплив СМЗ на тест-об’єкт ряску малу (LEMNA MINOR L.) / О. Дуда-Ільчук, М. Дейнека, Ю. Шевчук // Нові виміри наукового пізнання: матеріали Міжнародної наук-практ. Інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 15 травня 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 1 – С. 115 – 118.
 • 2016

 • Дуда-Ільчук О. П., Редько А. Г., Шадріна О. Використання вуглеволокнистих сорбентів як один із методів аплікаційної сорбції / О. П. Дуда-Ільчук, А. Г. Редько, О. Шадріна // Біологічна роль поверхневих та адсорбційних явищ і їх застосування в медицині: матеріали Обласної міжвузівської наук-практ. конф. : зб. наук. праць (Житомир, 30 листопада 2016 р.). – Житомир, 2016. – С. 23 – 26.
 • Дуда-Ільчук О. Використання міжпредметних зв'язків при викладанні хімії у медичному коледжі / О. Дуда-Ільчук // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 14 жовтня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 26. – С. 144 – 146.
 • Дуда-Ільчук О. П. Використання алгоритмів для розв’язування розрахункових задач з хімії студентами медичного коледжу / О. П. Дуда-Ільчук // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 81 – 83.

2021

XXX Міжнародна науково-практична конференція "Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи. Публікація статті на тему: "Суть та структура, особливості використання педагогічної культури викладачем біології у фаховому медичному коледжі. "

Сертифікат


2020

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "У світі хімії: до 150 річниці створення Періодичної системи хімічних елементів"

Сертифікат


2019

ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція"" Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи"

Сертифікат


2018

XVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція"" Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи"

Сертифікат

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору"

Сертифікат


2017

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "НОВІ ВИМІРИ НАУКОВОГО ПІЗНАВАННЯ"

Сертифікат


2016

Обласна міжвузівська науково-практична конференція

Сертифікат

ХХVI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ"

Сертифікат

Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації

Управління освіти облдержадміністрації

І Всеукраїнська науково-практична конференція "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТА МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ"

Сертифікат