Акентьєв В.С.

Балів рейтингу - 38 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 30

Остання атестація 22-04-2020
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Підвищення кваліфікації
Актуальні питання методики викладання навчальних дисциплін та професійних модулів у медичному ВНЗ (30) 02-2021
ПредметГрупи
2021-2022 н.р.
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Л42
Медсестринство в офтальмології С81
Офтальмологія Л42
Фізіологія* С82, Л44
Фармакологія та медична рецептура С81, Л42
Основи латинської мови з медичною термінологією С81, Л42
2020-2021 н.р.
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Л42
Медсестринство в офтальмології С81, C80
Офтальмологія Л42, Л41, Л40
Фармакологія та медична рецептура С81, C80, Л43, Л42, Л40, Л41
Основи латинської мови з медичною термінологією С81, Л43, Л42, C80, Л40, Л41
Фізіологія Л43
2019-2020 н.р.
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Л42, Л37, Л39, Л38
Медсестринство в офтальмології C80, С79
Офтальмологія Л42, Л39, Л37, Л38
Фармакологія та медична рецептура C80, Л42, С79, Л38
Основи латинської мови з медичною термінологією Л42, C80, С79, Л37, Л38, Л39
2018-2019 н.р.
Медсестринство в офтальмології С79, С78, С77
Офтальмологія Л41, Л40, Л33, Л36, Л34
Фармакологія та медична рецептура С79, Л40, С77, С78, Л41
Основи латинської мови з медичною термінологією Л40, С79, Л41, С78, С77
2017-2018 н.р.
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Л37, Л39, Л38, Л35
Медсестринство в офтальмології С79, С78, С77
Офтальмологія Л39, Л37, Л38
Фармакологія та медична рецептура С79, С77, С78, С75, Л38, С74
Основи латинської мови з медичною термінологією С79, С78, Л37, Л38, Л39, С77
Тем для тестування - 124 Кількість питань - 2238
ПредметЕлектронний підручник
1 Офтальмологія 100%
2 Фармакологія та медична рецептура 100%
3 Фармакологія та медична рецептура 83%
4 Медсестринство в офтальмології 100%
5 Основи латинської мови з медичною термінологією 100%
6 Фармакологія та медична рецептура 100%
7 Основи латинської мови з медичною термінологією 100%

    2021

  • Акентьєв В. С. Професійна підготовка майбутніх медичних фахівців засобами медіа-освіти / В. С. Акентьєв // Стратегії та технології навчання молоді і дорослих: матеріали VІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих»: зб. наук. праць (Переяслав, 25 лютого 2021 р.). – Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М. – 2021. – С. 10 – 14.
  • 2018

  • Володимир Акентьєв ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНОЇ ТА ІНТЕРАКТИВНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ/В.Акентьєв //Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:зб. наук.праць (Новоград-Волинський, 20 квітня 2018 р.).- Новоград-Волинський, 2018. ‒ Вип. 1. ‒ С.117-125.
  • 2017

  • Акентьєв В. С. Медіа-освіта як універсальний інструмент самоосвітньої діяльності викладача медичного коледжу / В. С. Акентьєв // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 98 – 103.
  • 2014

  • Акентьєв В. Наномедицина як елемент навчальної програми дисципліни «Фармакологія» / В. Акентьєв // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 30-31 жовтня 2014 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 72 – 76.

2021

Сертифікат за участь у симуляційному тренінгу "Спеціалізовані реанімаційні заходи"8
Всеукраїнська спалка парамедиків

Сертифікат

Грамота

МАН (грамота, подяка, диплом)

"35 років чернобильська катастрофа"

Інші

Сертифікат учасника VIII Міжнародної науково - практичної інтернет - конференції "СУЧАСНА УРАЇНСЬКА ОСВІТА:СТРАТЕГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДІ І ДОРОСЛИХ"6

Сертифікат


2020

Сертифікат дійсного члена асоціації "Превентивної та антиейджинг медицини"

Сертифікат

Конференція "Мистетство лікування"8

Сертифікат

Сертифікат засвідчення проходження курсу підвищення кваліфікації за програмою "Розвиток професійних компетентностей"30

Сертифікат

Медаль "За заслуги" ІІІ ступеня

Інші


2019

Тренінг "Intensive pedagogical technologies in teaching of special disciplines"24

Сертифікат

Тренінг "Професійне зростання викладачів - практико - орієнтовний підхід"30

Сертифікат


2018

Конференція "Проблема раку в сучасному суспільстві

Сертифікат

Конференція "Інноваційні аспекти підготовки фахівців в умовах модернізації освітнього простору"

Сертифікат


2017

Пам"ятний знак 30 років Чорнобильска катастрофа

Інші

Медаль "За заслуги"

Інші


2016

Грамота

Інші

Пам"ятний орден "Ліквідатор"

Інші


2015

Курс "Педагогіка вищої школи"

Сертифікат

Грамота

Управління освіти облдержадміністрації

Конференція "Зупинити епідемію серцево - судинних катастроф"

Сертифікат