Довідка
Loading...

Медсестринство в акушерстві

Критерії оцінювання
100%
Тема
5 лекції
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5 практичні заняття
1
Підготовка рук до приймання пологів.
Проведення контролю якості дезінфекції, передстерилізаційної обробки та стерилізації інструментарію
Оформлення направлень для лабораторного обстеження
2
Визначення маси тіла пацієнта (зважування)
Визначення зросту пацієнта
Визначення ознак зрілості плода
3
Вимірювання зовнішніх розмірів таза.
Вислуховування серцебиття плода.
Вимірювання окружності живота.
Вимірювання висоти стояння дна матки.
Визначення положення, позиції, передлежання плода.
Вимірювання індексу Соловйова
4
Визначення ознак відокремлення посліду.
Оцінювання крововтрати під час пологів.
Огляд посліду на цілість та наявність додаткових часточок
Догляд за статевими органами. Підмивання пацієнтки.
Приймання пологів (на фантомі) при головному передлежанні
Біомеханізм пологів при задньому виді потиличного передлежання
Біомеханізм пологів при передньому виді потиличного передлежання
Догляд за грудними залозами
Техніка зціджування молока
5
Вислуховування серцебиття плода.
Складання плану ведення багатоплідної вагітності та пологів
6
Вимірювання артеріального тиску, його оцінювання, реєстрація.
Визначення білка в сечі
7
Визначення пульсу, його характеристика, реєстрація.
Вимірювання артеріального тиску, його оцінювання, реєстрація.
Визначити групу крові за допомогою стандартних сироваток.­
Визначити резус-належність експрес-методом.
Катетеризація сечового міхура жінки гумовим катетером, у тому числі катетером Фолея
Підключення системи для внутрішньовенного краплинного введення лікарських засобів
8
Вимірювання зовнішніх розмірів таза.
Діагностика неправильних положень плода.
Вимірювання індексу Соловйова
Визначення істинної кон’югати
Коригувальна гімнастика (самоповорот плода з тазового передлежання в головне передлежання).
9
Діагностика тазового передлежання плода
Коригувальна гімнастика (самоповорот плода з тазового передлежання в головне передлежання).
10
Визначення тривалості переймів та пауз між ними.
Вислуховування серцебиття плода.
Проведення кардіотокографії
Виявлення прегестозу у вагітних