Подати заяву на вступ

Новоград-Волинський медичний фаховий коледж Житомирської обласної ради

База
Спеціальність
Форма

ПІБ
Дата народження
Місце народження

Про себе повідомляю

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за бюджетні кошти:

Закінчив(ла)
Іноземна мова

Конкурсний предмет
Рік
Бал


Середній бал додатка до свідоцтва

Бал за успішне закінчення підготовчих курсів

Спеціальними умовами на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів:

Зареєстрований у сільському населеному пункті і здобув базову загальну середню освіту в закладі освіти, що знаходиться на території сіл, у рік вступу:

На час навчання поселення в гуртожиток:

Стать:

інша країна

Місце проживання:

вулиця
будинок
квартира
місто/селище/село
район
область
індекс
домашній, мобільний телефони
електронна пошта
Додаткова інформація

Пароль

Подати заяву

Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про спеціальні умови зарахування, здобуту раніше освіту є підставою для скасування наказу про моє зарахування до числа студентів. З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію напряму підготовки / спеціальності / освітньої програми ознайомлений(а).

Ознайомлений(а), що обробка персональних даних, передбачених для вступу на навчання та отримання освітніх послуг, в тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а також інформації, що стосується участі в конкурсному відборі для інформування громадськості про перебіг вступної кампанії до закладів освіти, здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.


Копії оригіналів документів потрібно надіслати на пошту info@nvmk.org.ua

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ПІСЛЯ 9 КЛАСУ

Для вступу необхідно подати такі документи

 1. Заява вступника.
 2. Документ, що посвідчує особу (свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2020 року) – оригінал або завірена ксерокопія або  ID-картка).
 3. Свідоцтво про неповну загальну середню освіту та додаток до нього.
 4. Ідентифікаційний код.
 5. Документи, що підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою та в межах встановлених пільг(за наявності)+ свідоцтво про народження.
 6. 6 фотокарткок розміром 3х4 см. (кольорові)
 7. Медичну довідку (форма 086-о) – оригінал або ксерокопію.
 8. Довідка про профщеплення.
 9. Паперова папка-швидкозшивач та чотири конверти з діючими марками.
 10. Характеристика.
 11. Довідка про реєстрацію  місця проживання особи.

Документи на вступ подаються особисто вступником. До особової справи вносяться копії, які членами Приймальної комісії звіряються з оригіналами. Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти регіонального замовлення, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування)